Rittersberk 1825 / 069 | Hop, holka, mazej boty


http://folksong.eu/cs/system/files/folksong/rittersberk/069%20Hop%2C%20holka%2C%20mazej%20boty%20%28Byd%C5%BEovsko%2C%20Chrudimsko%29x.xml
Text: 
Hop, holka, mazej boty
4 words

Podobné písně

Erben 2/720 | Hop holka mazej boty (100%)
Hop, holka, mazej boty, mazej boty, pojedem do roboty, do roboty! Holka boty mazala, až jí bota vrzala. Hej, holka, ty jsi škytla, ty jsi škytla. „Není pravda, bota kvikla, bota kvikla: já neškytla eště dnes, ty v hrdlo lžeš jako pes.“

Bartoš 1901 / 1300 | A já dycky co to je (94%)
A já dycky, co to je, co to ľeží vedľe mně, má to boty a gaľoty, nechce to ít ode mně. Hop, čup, Tadyáš, s turkyniska nohy máš, sochorem sa podpasuješ a měchem sa podpíráš.

Erben 2/719 | Hop holka svlíkej kabát (80%)
Hop, holka, svlíkej kabát, svlíkej kabát, dáme si vrták zabrat, vrták zahrat: holka kabát nesvlíkala, přeci vrták tancovala.

Sušil 1741 | Hop holka z Podolí (80%)
Hop, holka z Podolí, kdo ti krávu podojí? Paňmama neni doma a pantáta neumí.

Sušil 1731 | Aj byla jedna stará baba (74%)
Aj, byla jedna stará baba, měla kozílka tuze ráda. Hop, kozle, cap, kozle, hop, kozle, cap. A on jí vlezl do police, poklókl jí tam všecky hrnce. Hop, kozle, cap, kozle, hop, kozle, cap.

Erben 5/253 | Čí je to zelí (74%)
Čí je to zelí nevokopany u lesa? pudeme na ně, vokopáme je – hop nejsa!

Erben 5/161 | Voře má panenka (74%)
Voře má panenka na stráni: což jí ty koníčky řejhtají! hop, hop, šimlíčku! pozveď nožičku, já dám ti přibiti podkovičku.

Erben 5/018 | Hop hej! (74%)
Hop hej! cibuláři, cibuláři jedou, hop hej! cibuličku, cibuličku vezou: cibulička sladká, má panenka hladká; hop hej! cibuláři, cibuláři jedou.

Erben 4/110 | Hop táto! přes bláto (74%)
Hop, táto! přes bláto. „Mlč, kluku, stříká to!“

Erben 2/676 | Hop Anko! Mařenko! (74%)
Hop, Anko! Mařenko! do kola, do kolečka: která se točívá, tej se len dařívá, dlouhej len, pěknej len, i zlatá konopíčka.

Erben 2/671 | Vzkázala mně včera (74%)
Vzkázala mně včera šafářova dcera ze dvora, hop! ze dvora, že má lemovanou sukni premovanou do kola, hop! do kola.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu