Kolberg 03 / K0037

  
Song navigation:
  

@3/8$xF {6'B*6''D*8''E*6''C*6'B}/*{6'B*6''D*8''E*6''C*6'B}/*{6'A*6'B*}4'G/*{6'E*6'F*8'D*8-}/*{6'B*6''D*8''E*6''C*6'B}/*{6'G*6'B*8''C*8''E}/*{6'B*6''D*8''E*6''C*6'B}/*{6'A*6'B*}4'G/*{6'E*6'F*8'A*8'A}/*{6'A*6x''C*8''D*8'F}/*{6'G*6'B*8.'G*6'F}/*{6'E*6'F*}4'D/*
Incipit / Full Text: 
A kulne ja swoj wianyszek