Kolberg 03 / K0055

  
Song navigation:
  

@6/8$xF {8'D*8'F*8'A*}4''C*{8'F}/*{8'G*8'B*8''E*}4''D*{8'B}/*{8'A*8'A*8'B*}4''C*{8'A}/*{8'G*8'B*8'A*}4'G*{8'G}/*{8n''F*8''D*8'B*}4''C*{8'G}/*4''G*{8'B*}4''C*{8'G}/*{8'A*8'A*8'B*}4''C*{8'G}/*4n''F*{8''E*}4.''D/*
Incipit / Full Text: 
Ja jade droga