Kolberg 01 / K0009d

  
Song navigation:
  

@3/4$xF {8''D*8'B*}4.'B*{8''C}/*{8''D*8'B*}4.'B*{8'A}/*{8'B*8''D*}4''G*{8''F*8''E}/*{8''D*8''G*}2'B/*{8''C*8'A*8'A*8'F*}4'G/*{8'B*8''D*}4''G*{8''E*8''C}/*{8'A*8'B*}4.''C*{8'F}/*{8'A*8'G*}2'G/*
Incipit / Full Text: 
Plywalo dwa listki jak serca po wodzie