Bartoš 1901 / 0091a | Na dolině v javořině

{8'G 8'G 8''D 8''D } / {8''D 8''E 8''D 8'G } / {8'A 8'bB 8''C 8''C } / {8''D 8''C 8'bB 8'A } / 4'A {8. }6- / {8'D 8'E 8'xF 8'G } / {8'A 8'bB }4''C / 4''D {8''C 8'bB } / {8'A 8'G }4'xF / 4'G
Text: 
Na dolině, v javořině, pásło děvče vrané koně, přišli dva hajníci s poľa, zajali koně do dvora.
17 words

Podobné písně

Bartoš 1901 / 0091a | Na dolině v javořině (100%)
Na dolině, v javořině, pásło děvče vrané koně, přišli dva hajníci s poľa, zajali koně do dvora.

Bartoš 1901 / 0091b | Pásło dívča pásło koně (97%)
Pásło dívča, pásło koně pri Dunaji, pri téj vodě; [: přišli dvá hájníci s poľa, zajali koně do dvora. :] Dávała im tri toraľe, jeden hrubý a dva małé: [: Nech si, švarné dívča sobě, prídem dneskaj večér k tobě. :]

Bartoš 1901 / 0090 | Pásło děvče pásło koně (64%)
Pásło děvče, pásło koně, nedaľeko v čérnéj hoře, přišľi dvá młádenci s poľa, zajaľi koně do dvora. Přiď si, miłá, přiď si pro ně, vezni dva toraľe sobě; vezni dva toraľe sobě, příjdu téjto noci k tobě. Pusť to pérko po téj vodě, půde-i ti po słobodě, půde-i ti dolů do dna, budeš frajerečka hodná. Kdes to, milý, kdes to viďél, co by kameň po vodě šéł? Viďél sem to na Dunaji, šéł kameň po samém kraji.

Bartoš 1901 / 1018 | Pásło děvče pásło koně (63%)
Pásło děvče, pásło koně, nedaľeko u Dunaje; přijeľi k ní dvá huľáni, zajaľi jí koně vraný. Dyž zajaľi, nech si majó, šak oni jich rádi dajó, vem si, děvče, dva toľare, a vypłať ty vraný koně.

Sušil 0262 | Na drytomskej dolině (36%)
Na drytomskej dolině pase Janko dva koně. Přišli k němu hájníci, ti drytomščí zbojníci. Daj nám, Janko, halenu, daj tu v nově kúpenú. Já vám haleny nedám, radšej se s vami sjednám. Tak sa dlúho jednali, až Janóška zabili. Leží Janko zabitý, rozmarýnem zakrytý. Plače oňho, naříká, otec, mati, frajirka. Otec, mati slzami a frajirka vzdychami: »Škoda mého milého, neměla jsem nad něho.«

Bartoš 1901 / 0032c | Ej na Brúmovskéj (35%)
Ej na Brúmovskéj, na téj Brúmovskéj doľině pase tam Janko, švarný šuhajko dva koně. [: Přišľi tam k němu :] hájnici [: a dva lučanščí :] zbojníci. [: A vzali mu tam :] haľénku [: a to pro jeho :] frajerku.

Černík 1908 / 143 | Žalo dzievča (34%)
Žalo dzievča, žalo tvávu v osyčí, prišli k němu dva hajníci, myslivci. Kosák vzali, polámali: »Choj domů, verbujú ci švarné chlapce na vojnu.« Keď verbujú, něch verbujú, já nědbám, já za jedno pocešenie kolik mám.

Černík 1908 / 046 | Pásol Janko (34%)
Pásol Janko dva voly na zeleném, libizija..., úhori. Přišli k němu hajníci, svjatodušní, libizija..., zbojníci. Daj nám, Janko, halenku, vypásol's nám, libizija..., jarinku. Já vam halenky nědám, radšej s vami, libizija..., sa zjednám. Tak sa oni jednali, až Janoška, libizija..., zabili. Leží Janko zabitý, nědaleko, libizija..., pažici. A hdo nad ním narieká: otec, máci, libizija..., frajerka.

Sušil 2276 | Náš pan král s králkó pěkně (14%)
Náš pan král s králkó pěkně prosí anebo mosí. Máme krála chudobnýho, na horách obranýho, ale poctivýho. Zajali ho nám na dolách, na horách, na velkých pustinách. Vzali mu dvě sta z práznýho města, dvě sta volů z prázných dvorů. Tři sta koní z prázných maštali. Dobře, že tam neměl nic, byli by mu vzali ješče víc. Děléte, děléte, nás tady dlóho stát nenechéte. Budeme-li tady dlóho stati, budeme vám střechy trhati, pod naše vraný koně stláti, pojedeme za město, spaseme vám obilí všecko. Pojedeme za dědinu, spaseme vám všecku jetelinu. Pojedeme na osení, spaseme vám všecko zelený. A budeme tam tak dlóho pásti, pokad se bude keré klásek na pole třásti, od óvrati až do konce neuživíte kohóta ani slepice. Sáhnite, paňmámo, s pantátem hodně z hluboka, ať vás nebolí ruka do roka a hlava na věky. Také, milá matičko, přidáte nám vajičko, k tomu hodnó klobásu, co se s ňó třikrát opášu, a po štvrtý se na ňu podpírám, ať svó huběnku nadarmo neotvírám.

Bartoš 1901 / 1019 | Ej koně koně koně vrané (12%)
Ej koně, koně, koně vrané, zajaľi vás Vrbovčané; zajaľi vás, propiľi vás, príde miľenka, vypłatí vás. Já bych vás ráda vyplatiła, dybych sa ľudí nehaňbiła; ved sú ľudé všeľijací, naděłaľi by o nás rečí.

Bartoš 1901 / 0692 | Zajaľi zajaľi (12%)
Zajaľi, zajaľi bojtárovi ovce. Počúvaj, miľenká, kdzě cingajú zvonce. Cingajú, cingajú v rychtarovém dvore, chodz ně, miłá, pre ně boľá ňa nohy mé. Já pre ně něpójdzěm, já tvoja něbudzěm; kerá tvoja budzě něch ci pre ně idzě.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Bartoš 1901 / 0091a | Na dolině v javořině", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 21 Zář 2023), URL: http://folksong.eu/song/6896