Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne

  
Seznam písní ve sbírce:
  Full title: 
Slovenské Ľudové Piesne
Subtitle: 
Zapísal a hudobne zatriedil Béla Bartók
Edition info: 
Bratislava 2007
Year: 
2007

Songs

Displaying 401 - 600 of 1100
Enter any part of text or catalogue number
Catalogue numberseřadit sestupně Text incipit Location
1226 Dajte ci klobúčki na bok
1227 Šla dieučina šla do mlina
1228 Mamka sinka ukladala
1229 Hop sa, Zuzka, srce moje
1229 Biela ruža prekvitala
1230a Jaj, Bože muoj smutnej žene
1230a Ďiouča, bielej tvári
1230b Koj som ja do vás chodzievau
1231 U susedou pod stenami
1232a Keď sa milí na vojnu brau
1232b Ťažko tebe milá ťažko
1233 Lúbin ja mamička Janíčka
1234 Leti lastovička ako vták
1235a Leťí lastovička ako vták
1236 Počkaj ďiouča, bude pršať dážď
1237a Keď som ja konuopke močila
1237a Keď som ja šope spávala
1237a Červená ružička prekvitá
1237b Plakala má milá ďeň a noc
1237c Nekašli Mariška, nekašli
1238 Červenuo jabĺčko vrecku mám
1239a Koj som ja konope kosila
1239b Číže je to tamto bieli dom
1240 Margetka belavá jag ruža
1241 Čije sa to koňe na dvore
1241 Tancovala bi som bosá som
1242a Tá dolňiacka veža
1242b Kedz som ja husočke pásala
1243 Choďievau bi do vás každí večer
1244a Bystrická kasáreň na dva stoke
1244b Chodí díouča po strnisku
1246 Plelo ďieuča ľan
1247a Moravci na bráňe koňe vranie
1247a Bystrickí hoscinec pekní domec
1247b Podaj mi má milá svíčku
1247b Počkáte regrúti príde vám los
1247c V Bystrici na moste pekní domek
1248a Kedz sme išli sťiato
1248b Jaj, mamička, peknú cérku máťe
1249a Siví holub na dubenku sedá
1249b Na topoľi siví sokol sedá
1250a Otrhou son ružu, fen bez puka
1250a Oženiu bi son sa, ale na čo
1250b Široká je cesta za horami
1250b Čije sa to huski na tej voďe
1251 Jeseni sa blíži pomalički ,
1251 Ťažki žiaľmi ide
1252 Na zelenej lúčki milá stála
1253a Za vodou, za vodou, za vodičkou
1253b Akí je náš farár milostiví
1253b Mala som frajera, to dobre viem
1253c Za vodou, za vodou, za vodičkou
1254 Ostaň zdravá, frajeruočka moja
1255a Gu Prešporku široká je cesta
1255b Ďe si milá, včera večer bola
1256a Za horou, za horou, za vodičkou
1256a Na čo som na svete naroďená
1256b Už som u tích Dzianov, už som sama
1256b Hiadlovskie dziečence vi sce hrdzie
1256c V tom vaľačom dvore už som sama
1256d Na čo som na sveťe naroďená
1257 Čo sa mi cej noci snívalo
1257 Keď som ja bívala maličká
1257 Keď som ja bola panenka
1257 Pouhorskí pán farár pekne káže
1257 Nekašli Mariška, nekašli
1257 Červenuo jabĺčko v rúčki mám
1258 Keď som išla večer do zahradí
1259a Za vodou, za vodou, za vodičkou
1259b Poňickí pán farár ľútostiví
1259c Za vodou, za vodou, za vodičkou
1260 Mau som jednu frajeruočku šumnú
1261a Šípová ružička na vŕbovom prútku
1261a Šípová ružička sama rastie v poli
1261a Spítaj sa ma, šuhaj či puojďen za teba
1261b Na zelenej lúce čierni orel skáča
1261b Radčej buďem šípoví plot hradiť
1261b Tuším ťa, má milá, chlapci maluvali
1261c Šípová ružička na vŕbovom prútku
1261d Okolo Lišova bistrá voda tečie
1262 Kukurica strapatá
1263a Pod našimi obločkami studňa
1263b Ej, ke ma v cej Bystrici odobrali
1264 Neboj že sa, moja milá, neboj
1265 Bude so mňa vojáčok
1266a Čo sa stalo v Bystrici novího
1266b Pozri, dieuča, na stromeček zeľení
1267 Páči sa mi šuhaj svete švarní
1268 Už slňiečko ponad hori svieti
1269 Čo sa stalo v tej našej dedine
1270 V našom dvore studňa murovaná
1270 Kebi si ti moja milá scela
1271a Cez cen Hiadzel visekaná hradská
1271b Dúcha vietrik po ovsenom klase
1271b Ko ktorej sa schádzajú mláďenci
1272 V šíron poľi strom zelení
1272 Pred našima okienečki studňa
1273 Čože si mi, moja milá zedla
1273 Povedzže, mi moja povedz
1274 Hor Balogom cesta je sipaná
1275a Ach, Bože muoj, aká ta noc krátka
1275b Prídi, milí, dneska večer u nás
1275b Predo dvermi zelenie jahodi
1275b Dobrí večer frajeruočka moja
1275c Tešie voda z javora
1276a Pod našín obluočkon slnko svieti
1276a Ako ťa mám ďieuča milovatí
1276b Po doline tichí vetrík veje
1277 Zrodili sa červenie jahodi
1278 Ej, pri Priemisli visoká je skala
1279 Od Komárna hradská ušlapaná
1280a Čo Anička, čo tí to
1280a Rád, Anička, rád ťa mám
1280a Čo ťi dieuča, čo ťi to
1280b Ťečie voda stuďená
1280b Pred nami je studňa murovaná
1280b Pred nami je virasťení topoľ
1281 Šíron poli stron zelení
1281 Kebi ja bou o ton veďeu
1282 Keď som ja mal dvanásť
1283a Malo ďieuča sokolovie oči
1283a Či ťi dieuča mútna voda škodí
1283a Čože si mi moja milá bľadla
1283b Boli mníške na hore
1284a Keď son išieu domou z regimentu
1284b Na čo som sa smutná vídávala
1284b Keď som išla cez Ponicki majer
1285 A tam doľe na doľe
1286a Zrodili sa červenie jahodi
1286a Keď som išou z Pešťi na sabadšág
1286a V našon dvore rastie trnosliuka
1286b Počuj, milí, počuj, čo ten vtáčik píska
1286b Na záhumní rastie tmosľiuka
1288a Už viriastla kukurica do lístia
1288b Nebolo bi celom svete farára
1289 Za našima humni topoľ visokí
1290 Kukurica strapatá
1291 Jaj, Bože muoj, aká moja mišlienka
1291 Jaj, Bože muoj, čo mám robie od žialu
1292 Jaj, už nieto na ton svete stáliho
1293 Rada bi ja čižmi na rám nosiú
1294a Keď son ja bou šestnást roční mláďenes
1294a Keď som ja bou dvanást roční mláďeňec
1294a Od Komárna sa oblačí bude dážď
1294b Milka moja, čo si ti len mislela
1294b Od Zvolena vietor duje, prší dážď
1294c Koj som ja bul dvacet rosní mládžeňec
1294d Na čo ste ma verbovali v nedelu
1294d Čo tí páni vimisľefi za muodu
1295 Jaňík, čos urobiou
1296 Za našima humni rastie bilina
1297 Na Dunaji šati prala
1298a Ej, v tích Šahách, tam už budú odberať
1298a Každuo dievča červenú ružu pľeje
1298a Dobrí večer, ako sa vi mávate
1298b Skočila som do zahradí
1298b Neplač milá, nenariekaj, nebudz smutná
1299 Keď son išla čera večer z pánskiho
1300 Od Dunaj ka tichí vietor povieva
1301 Po Dunaj ku tichí vietrik previeva
1301 Zasiala som bazaličku
1302 Keď ma vezmeš, či ma buďeš milovať
1302 Zasiala som pod obluočok ladníčok
1302 Ešťe si ja pohár piva zaplatím
1303 Škoda ťebe, duša moja, škoda mňa
1304 Pekná je to tá bistrická kasáreň
1305a Švarnuo ďieuča, pri Dunajku čo robíš
1305a Veď je pekní tento mesiac májoví
1305b Kvitne ruža vo viňici nad vínom
1306a Ťebe dobre, tebe dobre, a mňe zle
1306a Vtodi som si fijaluočku zasiala
1306a Zasiala som rozmariňík, ňezišiou
1306a Takí sa mi v cejto noci zosnul sen
1306a Moja milá zadriemala, ja som spau
1306a Moje milé, premilené čerešne
1306b Mala som frajeríka pred dvuma tĺžňi
1306b Šetko ľudia na mňa vravia
1307 Akože ja puojdzem smutná tancovac
1308 Od dnešku si noví život započňen
1309 Zasiala som pod obluočok ladníčok
1309 Keď som išla mládzu hrabať na lúčku
1310a Na Dunaji šati prala, plakala
1310b Takí sa mi tamtej noci sňívau sen
1310c Keď som išla velia panskej zahradí
1310c Zasadeu som tri stromčeki borové
1311 Keď som išou vedľa panskej zahradí
1312a Zasaďiu som javorovie stromčoke
1312b V našom dvore stoja dva vranie kone
1312c Vím ja jeden kláštoríček
1313 Ach, Bože muoj, smutné čaši teraz mán
1314 Ňie každá mi červenie ruže sadí
1314 Nosila som sukenečku sedem puol
1315a Ach, Bože muoj, na čuo to pán Boh dáva
1315b Vileťela lastovička zo skali
1315b Strojí sa mňa jedon chlapec oklamať
1315c Virastou mi pod obluočkon ladníčok
1315c Povedzže mi ti, Dunajská vodička
1315c Povedzže mi ti, vojenskí kapitán
1316 Zasadíu som javorovie stromčoke
1316 Keď som išiou vedľa panskej záhradi

Stránky

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!