Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne

  
Seznam písní ve sbírce:
  Full title: 
Slovenské Ľudové Piesne
Subtitle: 
Zapísal a hudobne zatriedil Béla Bartók
Edition info: 
Bratislava 2007
Year: 
2007

Songs

Displaying 801 - 1000 of 1100
Enter any part of text or catalogue number
Catalogue numberseřadit sestupně Text incipit Location
1411a Žalo dleuča, žalo trávu
1411b Pálen-, pálen- pálenečka
1411b Daj nám, kmotre, daj nám veru
1411b Kebi sme si takto riekfi
1411b Keď sa dve tri kmotři zídu
1411c Hora, suchí kleňič
1412 Po Síleši voda beží
1413 Hoj že, biela kačka
1414 Keď som išla hore vrškom
1414 Už si milá, už si naša
1415 Čie to húski po tej vode
1415 Čie to vtáča za potokom
1416 Stojí ďieuča pred kostolom
1417 Keď som išieu stratil som si novú fajku
1418a Pani mámo, peknú cieru máťe
1418a Pani matka, peknú céru máťe
1418b Pani mamka, peknú cérku máťe
1418c Manka, peknú cérku máte
1418d Pani mamka, peknú cérku máťe
1418d Jaj, mamička, peknú cérku máťe
1419 Letí holúbok hore dou
1420 Založili sme si
1421 Po čože si prišiou
1422 Hon, Svatí Ján
1423a Ej, Zuzana, ti si naša
1423b Ej, v Levoči leží oaňi
1424 Bola jedna hrdlička
1425a Ide furman dolinou
1425b Bula jedna hrdliška
1425c Viem ja jeden hájiček
1426 Bola jedna chudobná mať
1427 Náš Janíček ňič nerobí
1428 Hajaj bélu, ti sinu muoj
1429a Starí mladej ňiž ňeveriu
1429b V šíron poľi hruška stojí
1429c Ďievča, bieli krištál
1429d Za našima humni
1429d Na tom našom Kriváni
1430a Vileťela lienka
1430a Koľko na tom dachu klincov
1430b Seje Peter proseňičku
1431 Za pondelku za rána
1432 Už sme všecko požali
1433 Keď cigáňa čerti brali
1434 Išlo dieuča trávu žaťi
1436 Ej, pred Oravou na tom briežku
1437 Nepošibávaj veľmi rezko
1437 Čo tamto, matko, za ľud ide
1438a Ej, dobrí večer, pani krčmárka
1438a Sova na dube žalostne dube
1438a Už Turek iďe
1438b Už Turek idze
1438c Dobrí večer jím pani kršmáuka
1438c Medzi horami lipka zelená
1439a Kebi ja vedeu, kedi ja umru
1439b Kebi ja veďeu, kodi ja umru
1439b Ej, lúčka, lúčka zelená
1439c Staň, milá, hore frištuki variť
1439c Kebi ja veďeu, kedi ja umru
1439c Ej, jeleň, či si nažraní
1440a Priľeťeu pták milej pod obluočok
1440b Vileťel vták hore pod oblaki
1440c Viletel ták milej pod oblokon
1440d Vileťel vták milej pod okienko
1440e Viletel vták hore pod oblaki
1440f Priletel pták milej pod oblokom
1440g Priletel fták hore pod oblaki
1440h Viletel vták hore pod oblaki
1441 Keď už prišol ponďeli
1442a Tam dolu, v tom zelenom háj ku
1442b Tam dole, za dole
1443 Zelená trávička, kde si sa tu vzala
1443 Anička maličká ti si trucovitá
1444 Stávaj hore, milá naša ľaľija
1445a Kedz si ja nakľadzem ohňa
1445a Čijeme to vráta tak pekňe vŕzgajú
1445b Kodi že nám buďe svatho Jána
1445c Koľko na ňebi hviezd
1445d Čiježe to vráta tak pekňe vŕzgajú
1445d Vileťela chmára
1445e Čiježe to vráta tak pekňe vŕzgajú
1445f Neber si ti N N dovicu
1445f Peknuo meno ti mi dávajú
1446 Šla ďevečka z mesta, od mestečka
1447 Tí bistrickí žandári
1448 Poďrreže mi pradulienke
1449 Zakukala kukulienka, ej, sadla
1450a Pred Kaľinou na válouci kapustu sekajú
1450b Od Dunaja tichí vetrík povieva
1451 Je pod hájkem, ej, zelení majerán
1452 A vi žiačku učení
1453 Plače dzievča na doline
1454 V tej dekickej zrúbaňiňe
1455 Ja son ťenká, visoká
1456 Akí tamto traja idú
1457 V ton štiavnickon zánku
1457c Na tom moste tráva rastie
1458 Šli tri holki silňici
1459a Haja dzundža, haja
1459b Hoja ďunďa hoja
1459c Hoja ďunďa hoja
1459d Hoja ďunďa hoja
1459e Hoja ďunďa hoj
1460 Išlo džieušä cez ribník
1461 Štiri koňe ve dvore
1462a Pásol Jančík dva volki
1462b Ej, pášou Janek dva vuoli
1462c Išlo dieouča pľeťi ľan
1463a Anča, chlapci idú k nám
1463b Ančo idú chlapci k nám
1463c Seďeu som na ringu
1464 Vo valašťanskej krčmički
1465a Židouka priďže k nám
1465b Pil bi tkáč, nemá zač
1465d Medveďu, daj labu
1467a Tan pod moston riba s chvoston
1467b A ja rada, že som mladá
1468 Pod čerešňou dobre je s ňou
1469a Pi, Jaňíčok, pi, len sa ňeopi
1469b Zaspau bača náš
1469c A cen bača náš
1470 Ja to urobín, ja sa ožeňín
1471a Ten poňickí úrad u richtára sedí
1471b Stála som na ľade
1472 Ej, bučina zelená, Janko peknú ženu má
1472 Ako bi sme neboli v tomto dome veselí
1473 Už jeden krát ten čas prišiel
1474 Zelení je patružlienček
1475 Šla Mariška po medzi
1476 Hora visoká si
1477 V čiernej hore bukoviňe
1478 A ja mám frajerku v rubňici
1479 Poslali pre Ďura
1480 Ďe ju máš? Tu, tu, tu
1481a V tej hrochockej dofiňe
1481b Pod Perešom bieli dom
1481c V tej lišouskej dofiňe
1481d Zjednej stráni Dunaja
1481d V tej hrochotskej dofiňe
1482 Stojí vojak na varte
1483 Znám ja edon hájiček
1484 Kam panenki, kam ďeťe
1485a Tan na Váhon bieli don
1485b Tam za Váhom bieli dom
1486 Vem ja jeden domeček
1487 Naše húske gágajú
1487 Pášou Jaňík dva voli
1487 Hopže s ňou, s rozkošnou
1488 Ke' som išieu cez hájik
1489 Puojďeme mi z rána do hori
1490a Či som ja už taká stará
1490b Ňeňi som ja taká stará
1491a Išlo diouča trávu žaťi
1491b Išlo diouča trávu žaťi
1491c Išlo džiašä trávu žaä
1491d Priahaj kočiš, priahaj kone
1491e Išlo diouča trávu žati
1491f Žalo dieuča, žalo trávu
1492 Drážouskí pán rechtor
1493a Mau son jednu kopaňičku
1493b Zahradníci čo robíte
1493c M au som ednu kopanečku
1494 V čiernom ľese kalina
1495 Zuzička mlinárová de si ti čerá bola
1496 Keď som spala na padláši
1497 Vojáne, za čože je jedna
1498 Na lupčianskom moste tri ružički stoja
1498 Ej, keď so išiou na urlap do domu
1498 Dobre bolo v uherskej krajine
1499 A ti dzievča nemihaj
1500 Jaj, Bože muoj, žiaľi son velikon
1501 Hora, visoká je, zelená
1501 Povedz že mi, duša moja
1502a Hlavička ma bolí, srďiečko vo mňe hrá
1502a Čo sa stalo nové v susedovie dvore
1502a Konopa, zeľená konopa
1502b Chodila Zuzana okolo Dunaja
1502c Boleráz, zelení boleráz
1502c Prišli mi novini z ďeľakej krajini
1502c Zhora chlapci, zhora, novina sa nesie
1503a Pri Prešporku v Dunaju
1503b Poď ti dívča, poď s nami
1504a Kebi si bou ako druhí
1504b Kodi že to žitko zíďe
1504b Žalo díeča, žalo trávu
1505 Ráno idze, večer prídze
1505 Mala som ja frajera žandára
1506 Stojí dzievča pred kostolom
1507 Ej, keď ja pojďem mašírovat’
1508 Pozri sa, Mariška, na zadok do humna
1508 Ten svatouskí družba
1509 Zebieraj, Anička, zebieraj
1510 Kohútik jarabí
1511a V hlubokej som doliňe
1511b Vojaňice, straťeu Jano nohavice
1511c Založme si ohníčka širokého
1511c Drážovskí mlaďenci gavaléri
1512 Studená rosa padá
1513 Veje veter po doliňe
1514 Hej, Jane, hej, smrť nesieme

Stránky

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!