Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne

  
Seznam písní ve sbírce:
  Full title: 
Slovenské Ľudové Piesne
Subtitle: 
Zapísal a hudobne zatriedil Béla Bartók
Edition info: 
Bratislava 2007
Year: 
2007

Songs

Displaying 201 - 400 of 1100
Enter any part of text or catalogue number
Catalogue numberseřadit sestupně Text incipit Location
1132b Susedov mláďeňec ag ruža
1133 Orali bi štiri volki, orali
1134 Jaj, Bože muoj, čo mám robie?
1135 A tam dolu pri Prešporku
1136a Čo sa stalo v tom Priechode
1136b Čo sa stalo pri Prešove
1136c A tam dalej pri Prešove
1137 Viďel som ťa, v ňeďelú na kázni
1138a Čaka;že ma, čakaj, frajeruočka strojná
1138b Ťečie voda kalná, mútna
1139 Neveďeu som čera večer
1140 Mau son jednu frajeruočku
1141 Keď som išieu čez Medzibrod
1142a Kebi ja bou veďeu, ej, že ja vojak buďem
1142b Čera večer som ňeveďeu, že ja voják buďem
1142c Keď som išieu na tú vojnu
1143a Keď som išou do tej majni
1143a Ja mališki, ja gengliví
1143b Sedí Marša na muríku
1144a Pred potokom, za potokom, ďzievča trávu žalo
1144a Pred potuočkom, za potuočkom fajalku trhala
1144a Neplačte vi, mamka moja
1144b Pred potuočkom fijaluočka
1145 Keď som išieu od mámilej
1146 Za tou našou zahraduočkou
1147a Keď som pášou kone, voli
1147b Ta židouská pekná fara
1148a Tie radvanské štiri zvoni
1148a Išlo dzieuča do hájička
1148b V tom mestešku, v tom rinešku
1148c Tie moravskie veľkie zvoni
1149a Jaňík, Jaňík mladoň veku
1149a Na tej lúce na zelenej
1149b Na tej lúčki, na zelenej
1150a Keď son išou cez tú horu
1150b Keď son išou od mej milej
1150c V Galíciji v Przemisľi tam je skala visoká
1150d Keď som išou od mej milej
1150e Keď som išou z vojni domou
1151 Stará baba ako žaba
1152 To dzivča je velmi peknuo
1152 Čo sa stalo v tej Bistrici u jedního krčmára?
1153a Keď som išou k mojej milej
1153a Keď som išou od mámilej
1153b Tie štiavnickie velkie zvoni
1154 Koj som pásou kone voli
1155 Koj som išou od mej milej
1156 To sasberskuo peknuo poľe
1157a Kúpala sa Hanulenka ve vodence
1157b Kúpala sa Hanulenka ve vodence
1157c Jaj, Bože muoj! svet je márni
1158a Nie to krajšej a peknejšej celej uhorskej krajine
1158b Za horami, za vodami
1158b Nieto takuo peknuo džiušä
1159a Keď som sa ja špaciruval v ňeďelu
1159b Poviedau si, že ma vezňeš
1160a Podkonické dieuke to sa veru pišňice
1160b Kade iďem sama, tade vršok jama
1160b V tej bistrickej bráňe tri ružički stoja
1160c Vileťela húska pekná jarabatá
1160c Gombalija bila, ďe to dievča bívá
1161 Moja žena dobrá je
1161 Ej, koburgoví husári hospodu si pítali
1162 Ta prešvárna Zuzenka na Dunaji stála
1163 Za tú našu zahradočku píska Janko
1164 Pri šou nán befel
1165a Ej, cisa, zelená cisa
1165b Čo sa mi smeješ
1165b Ej, tisa, už tie čaši prichádzajú
1165c A ti, tisa, už tie čaši nastávajú
1166 Trenčianski zámoček je na peknej rovine
1167a Ej, žandári, vi sťe velkí klamári
1167b Ej, žandári, vi sťe velkí klamári
1167c Ej, žandári, dobrí sťe vi klamári
1167d A vi páni žandári, vi ste veľkí klamári
1167e Ej, žandári, vi sťe velkí klamári
1168 Viem ja kláštor malovaní
1169 Moja manka velmi plače
1170 Prši dážďik, ľen tak ľeje
1170 Koj som išou od Mariški
1171a A v tom Hiadli v malej turni
1171b Na tej lúčki borovička, zabili tam
1171b Moja mamka ždicki plače
1172a A tam hore na tej turňi
1172b Skäďeže tie ďieuke boli
1173 Keď j a príďen do kostola
1173 Keď som išieu od Aňički
1174 Jeden, dva, tri, štiri
1175 Kediže to žitko vinďe
1175 A tam hore pri potuočku
1176 A na hore tatarečka
1177 Stojí vojak na varte
1178 Už dozreli zelenie jahodi
1178 Pod obluočkom zelení majerán
1178 Dozreli už aj biele jahodi
1179 Moja milá zadriemala, ja zaspal
1179 Sňíval sa mi tejto noci čudní sen
1180a Ženičke, nerobce rečičke
1180a Mala som frajera, ako biela giňa
1180a Ej, mamička moja idzem sa vidávac
1180a Otvorže mi dzievča
1180a Slubovali sce mi kravu aj s celatom
1180a Čože si sa milí, včera večer hňevau
1180b Krúti sa koľeso okolo mliňice
1181 Ďieuča, bieli krištáľ
1181 Hora, buková chrasť
1181 Hora, dve dolini
1182 Zavej, vetrík, proči mne
1184 Načo sťe ma, roďičovia
1185 Ďeže si bula ďeveška moja
1186 Mala som frajera, volau sa mi Miši
1187a Spoza nášho hája, dievča sa mi klania
1187a Tak mi poviedali na hore vtáčence
1187a Maštaľ murovaná a v tej koník vraní
1187a Ak sa nám mámila zobratí nedajú
1187b Trá mládenci pišni
1187c Lefantovskom poli tri ružički stoja
1188 Slniečko sa níži, hosťia sa schádzajú
1189a Pozdola Badina veľká hlbočina
1189b Čirom poli hruška od poli zelená
1189c Nevädza, šuhaj dieuča zvádza
1189d Orie Jaňík, orie
1190a Veje veter, veje dole
1190b Veje veter, veje dole
1190c Kalina, malina, maľinoví koreň
1191 Počúvajte málo, kamaráďi moji
1192 Červenuo jabĺčko po poíi sa gúľa
1193 Spievaj si, ďevečka, rozveseluj pole
1193 Zaspievaj kohútku na zelenom prútku
1194a Prostred Ameriki, krčma maľovaná
1194b Išlo devča, išlo včera
1194c Prostred Ameriki, krčma maľovaná
1195a Dze je cichá voda
1195b Dobre v Amerike, keď iďe robota
1195c Vojňička, nešťasná vojňička
1195c Ej, regút som ja regrút
1196 Žeňiu bi sa, žeňiu
1196 Viem ja hrušku ranú
1197 Príď, Janíčku, do nás
1198 Chiťili Janíčka pre šesťdesiat zlatí
1199 Pásla Anka pávi
1200 Čo sa stalo nové
1201 Na prievoze stála
1202 Keď zrne sa mi dvaja zhovárali
1203 Keď ja ňebuďem tvá
1203 Za stoli sedáme nevešti nemáme
1204 Stála som na zahradki
1204 Keď som išla z kostola
1205 Čera bola ňeďela
1206 A ti diouča netrkoc
1206 A ti, diouča,nie moje
1207a Pred kostola rakita
1207a Pred kostolom jedlička
1207b Pred kostolom jedlička
1207c V šírom poli rakita
1208 A ti ďieuča ňemihaj
1208 Ešte je to len takto
1208 Dobrá voda na jarku
1209 Amerika noví švet
1210 Čo sa stalo tej noci
1212 Kukurica strapatá
1212 Kukurička i ladňík
1213a Staň Anička, staň hore
1213a Štiri koňe na dvore
1213a Ťečie voda z javora
1213b Tešie voda z javora
1214a Ej, šuhajko ďelakí
1214b V mosceničkom kostole, biela ruža
1214b Tá bystrická kasárna
1214b Tá ilovská kasárna
1214c Neplačte vi, mamička
1215 Ešče sa ja podívam
1215 Cela som sa vidávať
1215 V tej Morauvskej doline
1216 Padou lístek z javora
1216 Tá nitrianska kasárňa
1217 Šva som ti urobila
1217 Hoři, zelené, nečakajte jeseňe
1218 Odpadou lístok z javora
1219 Ked sa tance začínali
1219 Biela ruža prekvitala
1219 Három kačka, három husi
1220a Prechodí sa líška po raždí
1220b Vezmi ma, Janko za ženu
1220c Príďi šuhajko k nám
1220d Poľoval Jaňíček
1220e Keď sa ten Jaňíčok na vojnu brau
1221a Keď som išou čez tri vrške
1221a Kobi nebulo svitalo
1221b Hrdí je svet, daj pán Boh trest
1221c Ej, keď si cigán búdu skrívau
1221c Keď som ja bou na Suchaňi
1222 Pod hájičkom, pod zelením
1222 Veje veter podoline
1223 Jedna matka sina mala
1223 Pri Prešporku kraj Dunaja
1224 A v tej našej zahraduočki
1225a Ach, očká, očička
1225b Prelec hrdlička nespi vták
1225b Klinček fijaluočka

Stránky

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!