Bartók III: Slovenské Ľudové Piesne

  
Seznam písní ve sbírce:
  Full title: 
Slovenské Ľudové Piesne
Subtitle: 
Zapísal a hudobne zatriedil Béla Bartók
Edition info: 
Bratislava 2007
Year: 
2007

Songs

Displaying 601 - 800 of 1100
Enter any part of text or catalogue number
Catalogue numberseřadit sestupně Text incipit Location
1317a Od Lučenca, dážď iďe
1317a Buďen sadiť javorovie stromčoke
1317b Keď som išieu podľa panskej zahradí
1317b Zasaďiu som dva zelenie stromčoki
1317b Zasadíu som tri zelenie stromčeki
1317c Bosna, čo si taká bolavá
1317d Preslanoch čírná rola na placi
1317e Kedz som sa ja vídávala, bou mi svet
1317f Počul som ja přežalostná novinu
1318 Keď ja puojďem na tú vojnu, vojňičku
1319 Chceu sa jedon švarní šuhaj ožeňiť
1320 Kerí nemá v Lišove frajerku
1320 Cez ten Ľišou pekná hradská sekaná
1321 Pri Krakove čierna roľa na pláni
1322 Nesadávaj pod stromečkom zelením
1323 Vo Zvoľeňe zvoni zvonia
1324 Pekní koňík kedz sa pekne učeše
1325a Keď som išou cez tie pustie doľini
1325a Na Ďeviči železnica zastáva
1325a Na štáciji žeľezňica zastáva
1325b Zaskočím ja za zelenú brezinu
1325b Už sa krúci až cento svet okolo
1325b Ešťe puojďem do cintera tmavého
1325b A v tom Hiadli jest tam tráva zelená
1325b Do Prešporka za vojačka ma zali
1325b Ešťe som mal štiri tídňe do vojni
1325b Pán kapitán, vislužiu som tri ruočki
1325c Keď som išou z Ameriki do kraja
1326 Viďeu som si moju milú v kostole
1326 Povedzže mi medzibrodská vodička
1326 Povezže mi, Jaňíčkova mamička
1326 Sadla som si na lavičku, šila som
1327 Nad Prešporkom višla jasná denníčka
1327 Nad Prešporkom višlo jasné slniečko
1327 Povedz mi ti, moja milá, čo je to
1328 Sňívau sa mi tejto noci čujní sen
1328 Moje milé, premiľené čerešne
1328 Zdupotali štiri koňe na moste
1328 Na potuočku šati prala, plakala
1329 Buďem saďiť javorovie stromčoke
1329 Keď som v lese žitko žala
1330 Ej, na Trenčianskej bráne červená zástava
1331a Käďe k vám, käďe k vám dleučatá chodiť mám
1331a Bodaj si sa, milí, ej, tolko razi potkou
1331a Pod horou studňička, poďme milá za ňu
1331b A ten náš kráľ mladí píše ľístok malí
1331b Široká krajina, ej, aľe cesta úzka
1331b Širokí potuočok, nemuožem preskočiť
1332a V tej Pešti dva dubi, tan sa mi neľúbi
1332b Ešťe som nepočul tak paňenki plakať
1332c Čie sa to ovečki hore rolou pasú
1333a Plačte oči, plačťe oči, slze vilívajťe
1333b Čije to ovečke hore grúňom idú
1333c Počujte za málo, kamaráti moji
1333d Počkajte na máľe, kamaráď moji
1333e Zabili Janíška, zabili na horí
1334 Pred tím naším domom dva peknie javori
1335a Vojak som ja,vojak, aj sa vojak volám
1335b Potokom, štiri koňe skokom
1336a Čo si si, Zuzička, čo si zamisľela
1336b Zabili Janíčka za šestďesát zlatí
1336b Ešťe sa raz prejďem hore po deďme
1337 Zagajduj, gajdoško, ako si gajdovau
1337 Budze vojna, budze verbovaní
1337 Bača náš, bača náš, sira nám nedávaš
1337 Frajer muoj, frajer muoj, starodávni frajer
1337 Valaškovia smutní pasú ovce v rovni
1337 Ej, valasi, dva valasi, dze sče ovce pásli
1337 Dzievčence, vijece si vence
1338 Spievaj, dzievča, spievaj, budzem počúvac
1339 Ej, Bože brebože čo som urobila
1339 Frajeruočka moja, na mosce je varta
1339 Frajeruočke štiri, prečo sce sa bili
1339 Činčiri, mám frajerke štiri
1340 Borouka, zelená borouka
1340 Kazau mi moj milí do jeseni čakať
1340 Sadla pod borovec, borovičke jedla
1341a Prosred Ameriki krčma malovaná
1341b Ruskí kráľ pije čaj, že prehrau celí kraj
1342 Manka moja, ja sa vidán
1343a Ľúto mi je, ľúto i doma i tuto
1343b Spod zeľenej lipki vodička viviera
1343c Ta novácka veža pekná, visoká
1344 Pod naším obločkom kapuscičku sadzia
1345 Ožeňiu som sa ja, aľe ňeňie dobre
1346 Akože ja pojdzem cez háj zelení
1347 Kebi ja veďela, ďe ja buďem bívať
1348 Vichocfi, ponad kostol hviezda
1349 Keď som na Dunajku vodu zacierała
1350 Za našima humni veľká hlbočina
1351 Bolo to, bolo to, pod naším obluočkom
1351 Mala som holúbka srci štepeného
1351 Na prostried Osrbtla dve ružičke stoja
1352 Okolo Moraviec trávička zelená
1353 Kedz sce ma pánove za vojačka zali
1353 Nebudzem tak robie, ako som robievau
1354 Tan dole na dole na peknej rovine
1354 S radosťu som, milí, na teba čakala
1355 Dzievčence, vijece si vence
1355 Na visokom Sitne biela ruža kvitne
1356a Širokí potuočok ňemuožen prekročiť
1356a Širokí potuočok, bistručká vodička
1356a Ostrihon kasárňa len skala na skaľe
1356b Od Bystrici hradská pieskom visipaná
1356c Visokí je jarok, bistrá je vodička
1356d Skala, bárs bi si bola menšia
1356d Zvalila sa skala z vršku do Dunaja
1357 Ej, žiadna manka nevie, začo cérku chová
1358 Bože muoj, otče moj, ver som ponížená
1359 Vtodi so si, vtodi hodinuočku viedla
1360 Tí vistovskí páni dívajú sa z bráni
1360 To vistovské pole, kebi bolo moje
1361 Bielená košielka šitá hore krajom
1362 Čo to tam, čo to tam, pod obluočkom píska
1363a V tom malinovom lese červení psíček breše
1363b Bola bi ja bola, ako húska biela
1364 V tích Ponikách na tom rovnom na placu
1365 Slnko zašlo, mesác višiel, a ja na roli
1365 Pred hajičkom, za hajičkom, tam sú vojaci
1365 Dobrí večer, moj mužičku, či ešče piješ
1366a Čirom polí stojí pekná zelená
1366b V šírem poli hruška stojí, pekná zelená
1367 Pozri milá, na ten stromčok
1368a Čo mám robiť, čo mám robiť, s tím pekním Jaňíčkom
1369 Tí Grlickí úradníci smelího srdeška
1370 Mať mi tak poviedala, že ja robiť ňemusín
1371a Slniečko nad horou
1371b Miluvaná drahá matka, pekňe váz ja prosín
1372a Ťažko manka, ťažko manka, ej, sina vichovala
1372b Ciažko bolo starej maňki sina vichovaci
1373 Cigán primáš, dobrí huďec, naštimuj si husľe
1374 Popred náš dom, popred náš dom, hradská visipaná
1375 Čože je to čože je to za zeľená tráva
1376a Keď som na koňíka sadau
1376a Keď som išla, čera večer z tanca
1376b Keď som išou z vojni domou cez zelenú lúčku
1377a Keď som išou cez líšouski cintorín
1377a Keď som išou cez poňickí cintorín
1377a Tancovali na hostinci financi
1377a Sadziła som rozmajrinčok, sadžila
1377b Nariastou mi na zahumňí pupenec
1377b Hoře hurrmi, dolu humni pupeňec
1377b V richtárovej kapusňici žala som
1377b Jaj, Bože muoj, prebože muoj, či som ňešťastľivá
1378a Pod našima obločki strom zelení, širokí
1378a Pod našima obłoki strom zelení, širokí
1378b Ej, tá moja mamička rozumu nemala
1378c Pod obločkom fajaluočka trasie sa
1379a Kebi ja bou o ton veďeu, že ja buďen vojačken
1379b Ke' sa vojačok oblečie, pekne vištafiruje
1380 Tancovala bi som, tancovala bi som, bosá som
1382 Hromi bijú, hromi bijú, zbúrenie sa ňebesá
1383 Chodí milí po ulici, milá v obloku stála
1383 Tí poňickí úradníci za stuol posadali
1383 V tom Osrbľí ruža kvitne, ja ju trhať ňebuďem
1384 Moscenickie štíre zvoni tag mi pekne zvonili
1385 Pri Prešporku pri Dunajku tam je skala visoká
1386a Pod Francúzom, pod tím vrchom stojí skala visoká
1386b Čiron polí hruška stojí, od poli je zelená
1386c Pri Prešporku, pri tom zámku, tam je skala visoká
1387 Zavčas rána s pondělíčka odebrali Janíčka
1388 Hájičok, zelení hájičok
1389 Keď som išla, keď som išla mládzu hrabať na lúčku
1389a Pri Bystrici pri tom zámku kasáreň maľovaná
1389b Keď som išiou z vojni domou, ej, cez hustú vrbinu
1390 Niet krajší jak žena mladá, kerá vidí muža rada
1391 Kedz som siala bazaličku, mala som smutnú...
1392 Dobrí večer ťi vinšujem, milá má
1392 Dobrí večer, moia milá! Jak sa máš
1393 Či to domček na tom vršku
1393 Katarienka kravu dojí, mladí herceg pri ňej stojí
1394 Načo ste ma odobrali v nedeľu
1395a Prinď sa, milá, prinď sa pocfivaťi
1395b Príď sa milá, podívaťi, do tej našej kasárni
1396 Od Bvstrici tralala
1397 Na zvolenskom moste, tráva je zelená
1398 Vela vodi ujdze, pókim ja k vám pojdzem
1398 Aká je to hora, aké je to dzieuča
1399 Pod obločkom pískajú, Anku vonka volajú
1400 Braňia, že mi, bránia
1401 A nad Hiadlom čierni oblak
1401 Od Bistrici čierni oblak
1402 Počkaj, kuťa Serbija!
1403 Ideme, dve ruže vedieme
1403 Ako si šuhajko cez tie hori prejšou
1403 Vidaj sa Ten, vidaj
1404 Ideme, ako tie mátohe
1404 V susedovie dvore sliepka
1404 Ta stará suseda na vrchu cuďila
1405 Ňiet krajšího mena
1406 Krúti Tono vretená
1407 Ej, leží Jaňík vo vezení
1408 Nad kostolon na ton vršku
1408 Dajže, ďiouča prenocovať
1408 Dajže, kmotor, dajže piť!
1408 Dve maľini, tri černice
1409a Hojže, z ruže Tomáš
1409b Gajduj, gajdoš, dám ťi turák
1410b V tom viedenskom mestskom dome
1411a Žalo dleuča, žalo trávu

Stránky

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc.

V případě zájmu o spolupráci napište prosím správci databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!