Smutný 48/023 | V Brně na Štenberku stojí vraný

Text: 
V Brně na Štenberku stojí vraný kůň a na tom koníčku
11 words

Podobné písně

Smutný 48/023 | V Brně na Štenberku stojí vraný (100%)
V Brně na Štenberku stojí vraný kůň a na tom koníčku

Bartoš 1901 / 1211 | V Brně na kopečku (100%)
V Brně na kopečku stojí vraný kůň, a na tom koníčku celý mundur můj. Okolo koníčka vojáci stojí, švarnyho synečka do šatů strojí. A jak ho nastrojí, on si vyskočí, červeným šátečkem třikrát zatočí. Navrať mi, má milá, navrať mi ten dar, co jsem ti daroval, když jsem chodil k vám. Já ti ho nevrátím, nejsem povinna, nechť ti ho navrátí v táboře jiná. V táboře nesmíme holky milovat, tam jenom musíme exečirovat. Kdo zná execírku, tomu dobře je; ale já jí neznám, srdečko moje.

Smutný 21/035 | V Brně na Špilberku stojí vraný (99%)
V Brně na Špilberku stojí vraný kůň

Sušil 1704 | V Brně na placu koníček stojí (96%)
V Brně na placu koníček stojí, už se syneček do vojny strojí. Strojí se, strojí, že už pojede, že na svú milú nezapomene. A jede, jede; ešče se vrátil: Vrať mně, má milá, co sem ti kúpil. Nic mně’s nekúpil, všecko daroval, červené pantle, cos mě miloval.

Sušil 1630 | Smutná je mně ke Hradišču cesta (94%)
Smutná je mně ke Hradišču cesta, plače o mně galanečka hezká; plače o mně, ruce zalomuje, že se pro mne koníček širuje. Neplač o mne, potěšení moje, šak mně šijú v Brně šaty nové. Šaty nové a kamaše černé, neplač o mne, potěšení věrné.

Sušil 1069 | Červené jabličko (92%)
Červené jabličko po zemi se točí, otevři mně, milá, máš-li černé oči. Já ti nevotevřu, černých očí nemám, pro tebe, synečku, malovat se nedám. A tebe, synečku, v Brně malovali, na tvé bledé líce drahé barvy dali.

Bartoš 1901 / 1163 | Z Nedašové Lhoty (92%)
Daj si synečku, daj si zahrát, šak sa ti šije v Brně kábát, košułenka na Šternberku, to je všecko pro miłenku.

Bartoš 1901 / 1239 | Počké Landrborko (92%)
Počké Landrborko, šak ti bode horko, haž ti zatopijó v Brně na Špimberko. Počkáte huiáni, šak vám juž nahání, že vám bodó lítat hlavě porubaný.

Sušil 1674 | A na Brně verbujú (92%)
A na Brně verbujú, já sem se dal na vojnu, má milá, neplač pro mně, dal sem se dobrovolně. Pěkný bílý kabát mám, palaš sobě připínám a boty s ostrohama, jsem šohaj mezi váma.

Bartoš 1901 / 1290 | Kam ti formané kam ti jedú (91%)
Kam ti formané, kam ti jedú, kam ty nové voze vezú? Bude v Brně nový jarmark, dáme si tam pěkně zahrát.

Bartoš 1901 / 1138 | Neščasný Strážnický zámek (11%)
Neščasný Strážnický zámek, kołem něho čérný ľes, [: ešče sa podívám, :] pojede-ľi miłý dnes. Jeden on si, jede, jede, na svém vraném koníčku, [: on sobě pripíná, :] na ľevý bok šabľičku. Jak to mati usłyšeła, hned na ułic vyběhła: Ach můj miłý synu, do ťa dał na vojnu, do je toho príčina. Dał ňa na tú vojnu, dał, dał, ten Strážnický miłosťpán, [: provazy ňa zvázał, :] ešče ke mně vartu dal. A tá varta u mňa stáła od večera do rána, [: a jak Pámbů dňa dał, :] hned ňa védľi do Brna. Jak ňa do Brna dovédľi, varta stójí u dveri. Otvírajte vráta, vezem vám ľegruta od Strážnického pána.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Smutný 48/023 | V Brně na Štenberku stojí vraný", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 02 Pro 2023), URL: http://folksong.eu/cs/song/19192