Bartoš 1901 / 0936a | Druhé hospodyně

{8''D5 8''D5 8''D5 8''xC } / {8'B4 4.'A4 } / {8'B4 8'A4 8'G4 8'xF } / {8'E4 4.'D4 } / {8''D5 8''xC 8''D5 8''E5 } / 0'B4 0-4''xC / 0'B4 0'A4 0'B4 {8''xC } / {8''D5 8''D5 8''D5 8''xC } / 4'B4 4'A4 / {8'B4 8'A4 8'G4 8'xF } / 4'E4 4'D4 / {8'G4 8'xF 8'G4 8'A4 } / 0'E4 0-4'xF / 0'E4 0'D4 0'E4 /
Text: 
Druhé hospodyně z rána do kuchyně a tá moja dycky spí; bude-li tak spávat, až sa bude vdávat, streła jasná bude z ní.
Bart. II, 445
23 words

Podobné písně

Bartoš 1901 / 0936a | Druhé hospodyně (100%)
Druhé hospodyně z rána do kuchyně a tá moja dycky spí; bude-li tak spávat, až sa bude vdávat, streła jasná bude z ní.

Bartoš 1901 / 1031 | Javore javore (71%)
Javore, javore. zeľený javore, ach, kdož tobě obrúbáł ja konárečky tvoje? Obrúbáł, obrúbáł jabłunecký kokáš; streła mu do matěry, ten sa na mně popás.

Bartoš 1901 / 0936b | Každá hospodyně (25%)
Každá hospodyně, z rána do kuchyně, a má ješče na postýlce spí, bude-li tak spávat, kdo bude žínávat? Ach to bode hospodářství zlý.

Bartoš 1901 / 0936c | Každá hospodyně (25%)
Každá hospodyně z rána do kuchyně, a má ještě na posteli spí. Bude-li tak spávat, kdo bude žínávat, ach, to bude hospodářství zlý.

Erben 5/014 | Naše máma vždycky říká (24%)
Naše máma vždycky říká: Neber sobě řemesníka, nemá čím dříví vozit, musíš je v nůši nosit. Sedlák má tři čtyry koně, zapřáhne a jede pro ně: ty budeš hospodyně z komory do kuchyně. A já přec sedláka nechci, nechť si vemu dřiví, kde chci: řemesník má peníze, on si je koupit může.

Erben 5/098 | Jsou jsou na potoce ráčata (18%)
Jsou, jsou na potoce ráčata, jsou, jsou na potoce raci: pudeme na ně, vybereme je při měsíčku v noci. Ryby, ryby, ryby, rak, rak, rak! uděláme my to tak, tak, tak: uděláme na ně sobě sáček, uhlídáme, chytí-li se ráček. Vem, vem, má panenko, mošničku, vem, vem, má panenko, mošnu: a já ti taky ňáky ty raky do kuchyně pošlu. Ryby, ryby, ryby, rak, rak, rak! uděláme my to tak, tak, tak: uděláme na ně sobě sáček, uhlídáme, chytí-li se ráček.

Sušil 2192 | Dávé vajec (18%)
Dávé vajec, kázal kadlec he kadlička, habes dala dvě vajíčka. Jedno bílý, dvě červený, šak slepička snese hiný, pod posteló v kótko na březovým prótko. Daj, paničko, daj vajíčko, daj vajičko lebo dvě, šak ti málo ubude. Metlička se šupeří, poženem se do dveří a ze dveří do kuchyně a z kuchyně šup do síně, budem se sekat upřimně.

Erben 3/211 | Přijdu-li od práce (18%)
Přijdu-li od práce domů unaven, tu stojí n trouby, kouká do kamen. Ptám-li se: Ženuško! co jsi vařila? „Co’s dal do kuchyně, to jsem strojila!“ Řeknu-li: „Ženuško! dělej mi počet;“ tu se začne vztekat, má bubu co čert.

Sušil 2196 | Hoří hoří svatojanský ohníček (18%)
Hoří, hoří svatojanský ohníček, nakládal ho ten volačí syneček. Hoří, hoří svatojanská lalija, nakladla jí ta volačja Marina.

Bartoš 1901 / 0875 | Ty Pavlovsky zvony (7%)
Ty Pavlovsky zvony, ony pěkně zvoní, [: už tobě, dceruško, vínek z hlavy zhodí. :] Zlomí ti ho, zlomí, devítima koni, [: nemáš ty sedávať s mládenci jinými. :] Darmo ti plakati, darmo naříkati, [: už se ti věneček víckrát nenavrátí. :] Že máš ty, synečku, máš: široký klobouk, [: nemožu já na tě, synku, zapomenout. :] Ide rok po roce a i po desíti, [: nemožu já na tě, synku, zapoměti. :] Proč ty se’s, děvečko, vdávala tak mladá? [: bude z tebe hospodyň, ospalá, nedbalá. :] Jedeme, jedeme, chodníčka nemáme, [: milé roztobože, kde my pobloudíme? :] Jedeme, jedeme, přes hory zeleny, budem si tam trhať maleny červeny. :] Maleny červeny, jahodečky zraly, [: už my si vezeme, to děvčátko švarny. :]

Erben 2/500 | Ach vysvěť ty jasný (7%)
Ach vysvěť ty jasný měsíčku! brzo-li k nám přijdeš, Jeničku? „Nepřijdu, nepůjdu, milovat nebudu tebe, andělíčku. Přišel jsem k vám včera v poledne, tys teprv vstávala z postele: taková panenka žádná hospodyňka do smrti nebude!“

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Bartoš 1901 / 0936a | Druhé hospodyně", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 15 Dub 2024), URL: http://folksong.eu/cs/song/7780