Kolberg 03 / K0006

  
Song navigation:
  

@3/4$bB {8'F*8'A*}4''C*4'A/*{8''D*8''D*}4''D*4''C/*{8'A*8''C*}4.'B*{8'G}/*4'G*4'F*4-/*{8'F*8'A*}4''C*4'A/*{8''D*8''D*8''D*8''C*}4''C/*{8'A*8''C*}4.'B*{8'G}/*4'G*4'F*4-/*4.''C*{8'B*8'A*8'B}/*{8''C*8'F*}4'A*4'B/*4.''C*{8'B*8'A*8'B}/*{8''C*8'E*}4'G*4'F/*{8'A*8''C*}4''C*{8'B*8'A}/*{8'G*8'B*}4'B*4'A/*{8'A*8''C*}4''C*{8'B*8'A}/*{8'G*8'B*}4'B*4'A/*{8'F*8'E*8'F*8'G*8'A*8'B}/*4''C*4'E*4'F/*
Text: 
A witajze pozadana
1 words

Similar songs

Smutný 23/035 | Pýtali si noclehú a já jsem (100%)
Pýtali si noclehú a já jsem ji nedaua

Smutný 23/045 | A já dobre vím že já (100%)
A já dobre vím, že já vydržím

Smutný 23/006 | A já se ze Senice z (100%)
A já se ze Senice, z tej velkej kopanice

Smutný 22/029 | Treba som ja majstrov syna a (100%)
Treba som ja majstrov syna a preca robit musim

Smutný 21/036 | Na vojnu verbujú a ňa též (100%)
Na vojnu verbujú a ňa též

Smutný 24/015 | A já bych k vám chodivávau (100%)
A já bych k vám chodivávau, má zlatá děvečko

Smutný 26/009 | A já jse a já sem (100%)
A já jse a já sem koníčky

Smutný 27/3/010 | Ej nebudem rolníkom a budem hajníkom (100%)
Ej nebudem rolníkom a budem hajníkom

Smutný 27/4/007 | V lámanom boku drevo rúbajú a (100%)
V lámanom boku, drevo rúbajú a do Lubici triesky

Smutný 27/3/005 | A na ty lúke kráva zelená (100%)
A na ty lúke, kráva zelená, pásla mám milá

Smutný 26/044 | Nevěděli chlapci a nebudou vědět (100%)
Nevěděli chlapci a nebudou vědět