Smutný 01/009 | Kosi Janko kosi trávu ej na

  
Song navigation:
  
Označení místa : 
Text: 
Kosi Janko, kosi trávu ej, na zele...
7 words

Similar songs

Smutný 01/009 | Kosi Janko kosi trávu ej na (100%)
Kosi Janko, kosi trávu ej, na zele...

Sušil 2190 | Já do búdy já do búdy (81%)
Já do búdy, já do búdy, tam budenka prázná, měly mě tam dvě čekati, nečekala [: žádná. :] Já do druhé, já do druhé, vařili tam kašu, dali mi tam na vařečku, ještě podnes kašlu. Já do třetí, já do třetí, tam vařili krúpy, byli by mně rádi dali, ale sem byl hlúpý. Já do štvrté, já do štvrté, tam vařili zelé, byli by mně rádi dali, bylo mně kyselé.

Sušil 1490 | Jsi ty hospodyňka (81%)
Jsi ty hospodyňka, dobrá roznosiuka; roznosiuas zelé židom do Veselé. K muzice jsi dívka, krávu ti zvalí slípka; rukávečky tenké, a robota v pekle.

Smutný 01/014 | Kosi Janko kosí trávu ej na (19%)
Kosi, Janko, kosí trávu, ej na zelené

Smutný 21/042 | Kosi Jano kosi trávu ei na (19%)
Kosi Jano, kosi trávu, ei na zelený lúce

Sušil 0638 | Kosí Janko kosí trávu (19%)
[: Kosí Janko, kosí trávu, :] na zelenej lúce. Milá za ním zahrabuje, drža hrable v ruce. Polož, milá, hrable dolů, pobudzěme spolu. Budzěme sa milovaci, až do tvrdej noci. Dokel Janko, dokel usně, dotel tráva uschně.

Smutný 48/205 | Kosí Janko kosí trávu (19%)
Kosí Janko, kosí trávu

Smutný 32/078 | Kosí Janko kosí trávu (19%)
Kosí Janko, kosí trávu

Sušil 2062 | Seděl sokol na topole (18%)
[: Seděl sokol na topole, :] přebíral1) si peří svoje. Došel k němu střelec mladý, co tu děláš, sokol sivý? A já sedím na topole, přebírám si peří svoje. Nestřílaj mia, střelče mladý, perečka mně vypadaly,2) sem já sokol velmi starý. Letěl bych já přes to moře, není možné, široké je. Poletím já až do Váhu, kde tvá milá kosí trávu.

Smutný 30/015 | Kosí šohaj kosí trávu (18%)
Kosí šohaj, kosí trávu

Smutný 02/050 | Kosí šuhaj kosí trávu (18%)
Kosí šuhaj, kosí trávu