Sušil 2107 | Hrušky zrajó sadověnky

4.''D {8''xC }4''D 4'A / 4.''C {8'B }4''C 4'A / {8'G 8'A 8'B 8''D 8''C 8'B 8'A 8'G } / 4.'A {8'B }4'A 4'G /
Text: 
Hrušky zrajó sadověnky, nedala mně má panenka dnes huběnky. Dnes huběnky ani včerá, musím čekat do soboty do večera.
19 words

Podobné písně

Sušil 2107 | Hrušky zrajó sadověnky (100%)
Hrušky zrajó sadověnky, nedala mně má panenka dnes huběnky. Dnes huběnky ani včerá, musím čekat do soboty do večera.

Bartoš 1901 / 1088 | Brněnské zahradník polámal komorník (65%)
Brněnské zahradník, polámal komorník, zesílá, zesílá ten.* Mám neco, mám neco, mám, nepovím, nepovím vám. Na krku gurale a v truhli tolare, tule já, tule já mám. Ješče sem obešel kole Merkovany, ješče výš, ješče sem neviděl takové děvčice jako dnes. Ona se točí, má černy oči, v hospodě. Dej mi ji Bože, dostat na stranu, do síně. Vyprosila si na panímámě svobodu, muže-li jíti do jezírečka pro vodu. A v tem jezírečku, studená voděnka jako led, že má panenka, sladká huběnka, jako med. Pásla husičky pode mlýnem, umývala se černobýlem. Umé se, milá, ať seš bílá, abes se chlapcům zalíbila. Mé srdečko, jak kameň, ono hoří plameněm, poď mě, milá, poď pomůct, ať nehoří celé deň. Než bych já ho hasila, radši bych přiložila, aby tá falešná láska na popel zhořela. Ani se mně nedotýké, ani se mně netýké. Jesli nám panímáma dovolí, dáme si huběnky po vůli. Žala trávu na strnisku, na tem panském ječmenisku. jak trávy nažala, na milého volala: Poď, milé, poď, pomuž, nažala sem trávy už. 1. Vila věnec, vila nové, zelené rozmarinové, cos děvečko myslela, žes ten věneček vila? 2. Myslela sem sama sobě, že se nedostanu k tobě, myslela sem a myslím, že tě opustit musím. 3. Než bych já tě opustila, radš bych do vody skočila, do voděnky nejhlubší, tam mně žádné nespatří.

Černík 1908 / 183 | Bože moj (64%)
Bože mój, Otče mój, veru je, Bože mój, veru je dalako ode mňa milý mój. Ode mňa milý mój, a já od milého, veru sme daleko jeden od druhého. Prídzi mňa, šohajko, dněs večer pocešic, prídzi svú ručenku mně pod hlavu vložic. Čo že mňa je po tem, keď já ju položím, keď já svéj hubenky k tvojéj něpriložím.

Černík 1908 / 192 | A tam dole (61%)
A tam dole, na dole, trja mládzenci zpievajú, ej, smlúvajú sa o jednéj panence, kerý že ju dostanú. Jeden praví: budzeš má, a ten druhý: až Bóh dá, ej, a ten trecí: moja verná v srdci, čo si taká žalostná? Jako mám veselá býc, keď mám za starého jísc? Ej, za starého hlavenka mňa bolí, němóžem jéj zastavic. Šak já o tem dobre viem, čo starému poscelem: ej, štyry fůry trnia pichlavého a pátú ho prikryjem. Šak já o tem dobre viem, čo mladému poscelem: ej, z jednu duchnu, ze dve, tri perinky, a dáme si hubenky.

Sušil 0708 | Nebyl bych se ženil (60%)
Nebyl bych se ženil, dyby ne milenky, dyby mně nebyla dávala huběnky. Nebyl bych se ženil, dybych nebyl musel, dyby nebyl přišel od milenky posel.

Sušil 1301 | Slavkovský pan farář pěkně káže (59%)
Slavkovský pan farář pěkně káže, rozdává obrázky, ruce váže. Já na to kázání také půjdu, o jeden obrázek prosit budu. Slavkovský pan farář milostivý, dal mi on obrázek, ten byl živý. Dáti ho do knížek, nesměstná se, zamknót ho do truhly, udusí se. Dám si ho na lávku, sednu k němu, on mi dá huběnky, já dám jemu.

Sušil 1300 | Náš panáček děuajú kázeň (59%)
Náš panáček děuajú kázeň, živé obrázky hážú na zem. Já na tu kázeň také půjdu, živý obrázek žádat budu. Dám ho do knížek, nehodí sa, dám ho do truhuy, zadusí sa. Dám ho na uávku, sednu k němu, dá mně huběnky a já jemu.

Bartoš 1901 / 1352 | Mám já strýčka kováříčka a on (59%)
Mám já strýčka kováříčka, a on děłá cveke, cveke, cveke, cveke, cveke, cveke, cveke, cvek; miłá mu praviła, že mu dá huběnky štyry, pět na jednú, až sa mu fúsenka, na obě dvě strany, rozhr- rozhr- rozhrnú.

Bartoš 1901 / 0205 | Přeľetěł vtáček přes Javorníček (58%)
Přeľetěł vtáček, přes Javorníček, škubał mech, mech, mech, škubał mech, dała mně miłá sładký huběnky jako med, med, med, jako med.

Sušil 2040 | Přišel k nám na nocleh žebrák (58%)
Přišel k nám na nocleh žebrák, dával za huběnku sedmák. Než bych já ti mej huběnky dala, radši bych ti po tvej vypleskala.

Sušil 1687 | Přes Bukovinku přelecěl ptaček (58%)
Přes Bukovinku přelecěl ptaček, [: škubal mech. :] Daj mi, dzěvečko, sladkej huběnky jako med. U starej roby jsu zimné nohy jako led. A u dzěvuchy sladké huběnky jako med. Přelecěl ptáček přes Javorniček, škubal mech. Komu to, ptačku? Tobě, vojačku, na pelech.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Sušil 2107 | Hrušky zrajó sadověnky", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 15 Črv 2024), URL: http://folksong.eu/song/2237