sem

Displaying 1 - 100 of 684
Měła sem v noci synečka, měł oči jako trnečka
Měł sem já galánek až ně było haňba
Bože, bože, co sem robil, že sem ve dně cizoložil
Když sem já byl, ponímámo, kupec honíval
Dyž sem k vám, mám mila, chodívával, dycka ně
Mel sem sedem peňazí, prepil sem jich trirári
A vy páni muzikanti, přišel sem vám
Doma sem rústla, z domu sem vyšla
Ach já přeneščasná, co sem sa dočkaua
Také sa pochlubím, co sem po mém otci
To vše sem schovalu pro svého manžela
Měla sem já muža, ten se jeza bál
Když sem já šel od milenky tjraradiariára
Dyž sem šel z oračky ně stojačky
Ked som se narodiu, už sem byl bohatý
Můj rubáč je široký, šila sem ho tři roky
Dyš sem ja šel es přes ty hory, všeci ptáčkové
Když sem já k vám chodívával, chodívávalo nás pět
Dyš sem já šla z kostela, milého jsem viděla
Studená rosénka tej nocI padala, když sem za šuhájkem dvere zavírala
Co sa ně pri mojej ženě lubí, kupiu sem
Dyš sem já šua z kostelua, milého sem viděua
A já jse a já sem koníčky
Co sem se pod oknem nastáu
Když sem já k vám chodívávau
Není mi to lúto, že sem si šel tuto
Ej starý sem já, starý, ej nedočkám
Není sem učený bednár ani ťa děvečko ležau
Ach já preneščasná, čeho sem sa dočkaua
Keď so já slúžil to první léto, veru sem
Janko, sem já, Janko, ej, vím ja sedem zámkov
sem byl pri riti – pri samém jebáku
Keby sem já vedeu, že má pička hrebeň
Ej hory, hory, hory černé ej mraz sem
Kolikrát sem má Kačenko kolem Vás išáu

Pages