Bartoš 1901 / 0880 | Na zeľených łúčkách

{8'G4 8'A4 8'B4 8'B4 } / 4''C5 4'B4 / {8'A4 8'G4 4'A4 } / 4'G4 4- / {8'B4 8''C5 8''D5 8''D5 } / 4''E5 4''D5 / {8''C5 8'B4 4''C5 } / 4'B4 4- / {8'B4 8''C5 8''D5 8''D5 } / 4''E5 4''D5 / {8''C5 8'B4 8'A4 8'G4 } / 4'A4 4'B4 / {8''C5 8'B4 4'A4 } / 4'G4
Text: 
[: Na zeľených łúčkách kopa sena, :] [: včéra boła dzjévka, :] dnes je žena. [: Na zeľených łúčkách kopa ľistu, :] už ty máš, Janoško, sivá hołubenko, ženu istú. [: Na zeľených łúčkách ešče věčí, :] [: šak ti to, Anička, :] pekně svěčí.
35 words

Podobné písně

Bartoš 1901 / 0880 | Na zeľených łúčkách (100%)
[: Na zeľených łúčkách kopa sena, :] [: včéra boła dzjévka, :] dnes je žena. [: Na zeľených łúčkách kopa ľistu, :] už ty máš, Janoško, sivá hołubenko, ženu istú. [: Na zeľených łúčkách ešče věčí, :] [: šak ti to, Anička, :] pekně svěčí.

Bartoš 1901 / 0820 | Než družba žádá o nevěstu zpívá (23%)
Než družba žádá o nevěstu zpívá se: My zme dobří ľudé z Březůvského města; enom nám povězte, je-ľi tu nevěsta. My nevěstu máme, my vám ju nedáme, až jí všecky šaty novučké zjednáme. Už ste mohľi zjednat, už ich mohła zedrat, a vy nám mosíte tú nevěstu vydat. My vám ju nedáme, my ju rádi máme; až my jí šáteček hedbávný zjednáme. Už ste mohľi zjednat, už ho mohła zedrat; za štyry neděľe, neco sa zedere. Prosím vás, puste nás. veľmi ozíbe nás, Ořechovský páter, ten už čeká na nás. Vydaj nám ju, vydaj, ty její maměnko, pěkně ťa prosíme sivá hołuběnko. Co vy to pravíte, že nám ju nedáte, dyž už od přededňa vy nás vyhľédáte. Otvírajte vy nám, puste nás do dveří, pones nám, nevěsto, víneček zeľený.

Bartoš 1901 / 0886 | Pěkné je to pěkné (23%)
Pěkné je to, pěkné, marijánek s vyčkú, ešče je pěknější Janíček s Haničkú. Janíček s Haničkú, to se pěkně hodí, marijánek s vyčkú a to pěkně vóní. Pěkné je to, pěkné, pěkně jím to svěčí, enem že tá chyba, Janíček je věčí.

Bartoš 1901 / 0479b | Około Ivanky teče voda (23%)
[: Około Ivanky teče voda :] napí sa jí, miłá, hołuběnko sivá, šak je dobrá. [: Už sem sa napiła, už jí mám dosť :] děkujem ti, miłý, hołuběnku sivý, za uctivosť.

Bartoš 1901 / 0885 | Jaká je to pára (23%)
Jaká je to pára, pěkná je to pára, pěkně jím to svěčí, edem že Ozefek, ten je trošku věčí.

Bartoš 1901 / 0768 | V síni je doľinečka (23%)
V síni je doľinečka, v izbě rovinečka, nepúščaj si, má miłá, má hołuběnko sivá, nepúščaj synečka. Jak ho nemám pustit, ked ma pěkně prosí: Otevři mně, má miłá, má hołuběnko sivá, povíme si cosi. Už sme si pověděľi mezi zeľenýma, a že my sa zeberem v tyto nové vína. Nové vína idú, my sa nebereme, snáď už my sa, má miłá, má hołuběnko sivá, snáď sa rozejdeme.

Bartoš 1901 / 0821 | Na Vľčnovskéj veži (23%)
Na Vľčnovskéj veži złatá baňa ľeží, na ní je kohútek, má páové péří. Na Vľčnovskéj veži, złatá baňa ľeží, odpros sa, Marýnko, otcovi, mateři. Odpros sa jím, odpros, kľekni na koľena: Pro Boha vás prosím, neopúščajte ňa. Už ňa upustiľi přáteľé najbľižší, neopúščaj ty ňa, můj Kriste Ježíši. Už ňa opustiła, cełá má rodina, neopúščaj ty ňa, Panenko Maria. Dajte nám ju, dajte, vy její maměnko, dajte nám ju, dajte, sivá hołuběnko. Dajte nám ju, dajte, vy její tatíčku, dajte nám ju, dajte, sivý hołubíčku. Nedáme, nedáme, dyž my vás neznáme, až my sa někoho na vás pozeptáme. A co to pravíte, že vy nás neznáte, dyž vy nás od rána s boľesti čekáte. Dyby zme vás byľi s boľesti čekaľi, my by zme před vama dveří nezavřeľi. Otevři, Mařenko, maľované dveři, vynes ten víneček na bíłém taľéři. Vystup si, Mařenko, vystup na łavěnku, pohľédni po ľuďoch, máš-ľi tu maměnku. Vystup si, Mařenko, vystup na stołeček, pohľédni po ľuďoch sú-ľi tu tatíček. Zeber si, Mařenko, svoje majetnosti, co sis najednała od svéj maľučkosti. Ženichu nedbałý, nestoj za dveřami, poď do izby rači, nevěsta se mračí. Všecko sem zebrała, nic sem nenechala, enom ten kľíneček, co viséł víneček.

Bartoš 1901 / 0479a | Ze suchého javora voda kapká (23%)
Ze suchého javora voda kapká, napij sa jí miłá, hołuběnko sivá, šak je sładká.

Bartoš 1901 / 0689 | (22%)
1. Ľetěł, ľetěł vták, ponad čérný mrak, nad mrakem sa točí, zvihá k nebi oči, miľenko! vołá. Miľenko miłá, tvůj miłý vołá, bys nebyła pyšná, a za ním vyšła, sama jediná. 2. Pod Kužełovým, teče vodička, napoj ně, má miłá, hołuběnko sivá, napoj koníčka. Ja nenapójím, já sa ho bójím, on by ňa pokopał, neco ně uděłał, kdo by ňa hójił. Včiľ sú dochtori, učení páni, oni ťa vyhójá, moje potěšéní za štvrť hodiny. Ľež* bych sa dała naším dochtoróm, rač ukopu jamu, na nekoľik sáhů a skočím dolů.

Smutný 41/002 | Na zelenej lúčke kopa sena včera (22%)
Na zelenej lúčke kopa sena, včera bola dívka

Sušil 1203 | Ach na rybníčku kopa sena (22%)
Ach, na rybníčku [: kopa sena, :] včil byla panna, [: už je žena. :] Ach, na rybníčku seno hrabú, už tu nevěstu zavíjajú.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Bartoš 1901 / 0880 | Na zeľených łúčkách", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 18 Kvě 2024), URL: http://folksong.eu/cs/song/7709