Bartoš 1901 / 0858 | Přejeme Ti Mařenko přejeme Ti štěstí

{8'G 8'G 8''D 8''D } / 4''D {8''C 8'A } / {8'bB 8''C 8''D 8''D } / 4''C 4'bB / 4''D {8''C 8'bB } / {8''C 8'bB }4'A / {8'G 8'A 8'bB 8''C } / 4'A 4'G /
Text: 
Přejeme Ti, Mařenko, přejeme Ti štěstí, dostalas Františka, to je chlapec hezký. Stalo se Ti, Františku, po tvé dobré vůli, žes dostál Marjánku v červené korduli.
Bart. I. 121
26 words

Podobné písně

Bartoš 1901 / 0858 | Přejeme Ti Mařenko přejeme Ti štěstí (100%)
Přejeme Ti, Mařenko, přejeme Ti štěstí, dostalas Františka, to je chlapec hezký. Stalo se Ti, Františku, po tvé dobré vůli, žes dostál Marjánku v červené korduli.

Sušil 1337 | Zahrej nám muziko (44%)
Zahrej nám, muziko, zahrej nám vesele, nevěsta nám plače, ať se nám zasměje.1) Dybys nám, muziko, vesele nehrála, věru by nevěsta žalostně plakala. Stalo se děvečce, stalo se po vůli, dostala synečka v červenej korduli. V červenej korduli, v tenkej košulence, stalo se po vůli, stalo se panence.2)

Erben 3/024 | Pochválen pán Ježíš Kristus! (41%)
Pochválen pán Ježíš Kristus! my jsme k vám přijeli, dáte-li nám vaši dcero, abysme věděli: dáte, či nedáte? nynčko nám povězte, abysme se obrátili, pokud jsme na cestě.

Sušil 2109 | Štyry koně v úhoře (13%)
[: Štyry koně v úhoře, :] žáden s něma neoře. Oře s něma rychlíček, Janalikůj František. Poháňá mu rychlenka, súsedova Malenka. To je, Bože, pár dětí! Anděl pro ně doletí. Pro Františka svatý Ján, pro Malenku Pán Bůh sám. Pro Františka s ohřeblem, pro Malenku s ometlem. Pro Františka s vidlama, pro Malenku s rohama.

Bartoš 1901 / 1316 | Habe koza netrkala (8%)
Habe koza netrkala, ha dež vona rožke má, a Marjánka neskákala, dež vona Františka má.

Bartoš 1901 / 0335 | Co pak seš Františka tak hezká (8%)
Co pak seš, Františka, tak hezká, že se mně za tebó nestéská; debe se mně za tebó stéskalo, nešel bech přes hore, přes skalo. Přes hore, přes skalo, přes ten les, jenom mě, koničko, dobře nes; přines te mě, koničko, k domečko a já se namlovím děvečko.

Sušil 0573 | Jož nám ten vtáček oletěl (8%)
Jož nám ten vtáček oletěl a ochetil nám pérko, kemo pak te se dostaneš, te Křópalova dcerko? Kemo pak bech se dostala, nežle, Františko, tobě? De’s te mně decky sleboval, že te mě vezmeš k sobě.

Sušil 0476 | Číž to pachole po vsi chodí (8%)
Číž to pachole po vsi chodí [: a dobré lidi :] ze sna budí? A čí by bylo? rychtářovo; chodí pod okenko Tomečkovo. Tluče na okno i na dvéři: Pod mi, má Františko, poď, odevři. Nač bych já tobě otvírala? Dyž tebe miluje panna jiná. Mně nemiluje žádná inší, leda ty, Františko nejmilejší.

Sušil 1308 | Před našíma stojí kalina (8%)
Před našíma stojí kalina, na tej kalině malina. Trhala je ji Františka svejma bilejma rukama. Přiletěl je k ní z hory pták; co seš, Františko, smutná tak? Jakpak nemám smutná bejti, usnul mně milej na klíně. Budila sem ho polehoučku, dávala sem mu hubjičku. »Zdál se mně o tobě ljibý sen, že sem k oltáři s tebou šel.«

Sušil 2284 | Já bych toho Františka ráda (7%)
Já bych toho Františka ráda, dybych se Terezky nebála, ale že se jí bojím, o ňé nestojím, nechcú já ho.

Sušil 2291 | Orali kopali od meze k mezi (7%)
Orali, kopali od meze k mezi, až se dokopali k Vrtalové dceři. Vrtalka plakala, že jim ju veznó, Františka se smála, že bude ženo.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Bartoš 1901 / 0858 | Přejeme Ti Mařenko přejeme Ti štěstí", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 15 Črv 2024), URL: http://folksong.eu/cs/song/7692