Bartoš 1901 / 0994 | Gazdo náš gazdo náš veselé žence

4''(C ''D ''D ) / 0'G 0''C 4''(E ''E ) / 4''(D ''D ''D ) / 4''D 4''C / 2''D / 4'(B 'B 'B ) / 4''(C ''C ''C ) / 4'(B 0'B) 0'A 4''(C ) / 4'B 4'A / 2'G /
Text: 
Gazdo náš, gazdo náš, veselé žence máš, a to všecko proto, že jich dobře chováš.
15 words

Podobné písně

Bartoš 1901 / 0994 | Gazdo náš gazdo náš veselé žence (100%)
Gazdo náš, gazdo náš, veselé žence máš, a to všecko proto, že jich dobře chováš.

Smutný 48/037 | Gazdo náš veselé žence máš (88%)
Gazdo náš, veselé žence máš

Bartoš 1901 / 0988 | Náš hospodář hodné dvořák (47%)
Náš hospodář hodné dvořák, von má jedne žence pořád. Naša pani hodná dvořka, vona dobrá je kuchařka. Naša pani hodná pani, má střevičke viksovaný a pančuške štrikovaný.

Bartoš 1901 / 0983 | Náš hospodář hodné dvořák (47%)
Náš hospodář hodné dvořák, von má jedne žence pořád, jedne pořád. Panímáma hodná dvořka, vona je dobrá kuchařka, je kuchařka.

Sušil 1577 | Strojte pajmámo s zázvorem (46%)
Strojte, pajmámo, s [: zázvorem, :] už máte žence za dvorem. Strojte, pajmámo, s vopoňó, už se vám ženci přiženó. Byla studýnka róbená a v ní voděnka studená. A kdo ju róbil, svatý Ján a naposlede Pán Bůh sám.

Sušil 1575 | Jož slonýčko za horo (46%)
[: Jož slonýčko za horo, :] já bech ráda ke dvoro. Jož slonýčko za kostel, já bech ráda na postel. Stroj, šafářko, zázvorem, žence jož dó za dvorem.1)

Bartoš 1901 / 1004b | Otvíraj gazděnko (42%)
Otvíraj, gazděnko, otvíraj tý vrata, nesem ti věneček ze samého złata. Ze samého z łata, ze samého kvítí, podívajte vy sa, jak sa on nám svítí. Otvíraj, gazděnko, otvíraj tý dveři, až si nepołámem na věnečku péří. Otvíraj, gazděnko, otvíraj tý dveři, až sa podíváme, co máme k večeři. Máme-i k večeři kysełů poľévku, tož my ti utečem půjdeme do šeňku. Ty gazděnko mładá, stroj večeřu ráda, stroj ty nám ju směľe, žały sme veseľe. Gazděnko v rubáčku, napeč nám kołáčků, jakových takových, třeba zemňákových. Gazdo náš, gazdo náš, chystaj nám ałdamáš, chystaj nám ho z łásky, zbírały sme kłásky. Ani ne do skľepa, ani do světničky, abys ty neuctił svoje piľné žničky! Gazdo náš, gazdo náš, chystaj nám ałdamáš, v́éru sa před námi do skľepa neskováš

Bartoš 1901 / 0999 | U našého gazdy za tabuľú (40%)
U našého gazdy [: za tabuľú obraz :] A dajte, nám dajte [: téj páľenky oraz :] A jak nám nedáte [: téj páľenky oraz :] Tož my vám zabíjem [: za tabuľú obraz :] Gazdo náš, gazdo náš, [: my ti uděłáme, :] Papuče vyzujem, [: židovi prodáme, :] Gořaľky kúpíme, [: počastujem známé. :]

Bartoš 1901 / 1001 | Chystaj gazdo ałdamáš ałdamáš (40%)
Chystaj, gazdo, ałdamáš, [: ałdamáš. :] Už ten oves [: dołu máš; :] Jak nám nedáš [: ałdamáš, :] stane oves [: hore zas. :]

Smutný 17/002 | Aj gazdo gazdo náš (40%)
Aj gazdo, gazdo náš

Smutný 48/275 | Chystaj gazdo aldamáš už to šecko (40%)
Chystaj, gazdo, aldamáš, už to šecko dolu máš

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Bartoš 1901 / 0994 | Gazdo náš gazdo náš veselé žence", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 18 Čer 2024), URL: http://folksong.eu/cs/song/7842