Bartoš 1901 / 0505 | Budeš miłá zabývat

0'bB 0'A 0'G 4''C / {8'bB 8'A }4'G / {8''D 8''D 6''xD 6''D 8''D } / 0'A 0-4'bB / 0'A 0'G 0 6- / 0'bB 0'A 0'G 4''C / {8'bB 8'A }4'G / {8''D 8''D 6''xD 6''D 8''D } / 0'A 0-4'bB / 0'A 0'G 0 6- / {8'G 8'G 8''D 8''D } / {8'A 8'B }4''C / 0'B 0''D {8''C 8'B 8''C } / {8'bB 8'A }4'G / {8.''D 3''xD 3''D 6''D 8.''C } / 0'A 0'bB 4'A / 0'G 0 6- /
Text: 
Budeš miłá zabývat nebudem k vám chodívat, [: zarostły nám chodníčky :] zeľenýma trávníčky. Zarostły nám trninú, tu drobnú jateľinú. Já trninu vyrubám, jateľinu vykosím; preca ťa dostat mosím.
27 words

Podobné písně

Bartoš 1901 / 0505 | Budeš miłá zabývat (100%)
Budeš miłá zabývat nebudem k vám chodívat, [: zarostły nám chodníčky :] zeľenýma trávníčky. Zarostły nám trninú, tu drobnú jateľinú. Já trninu vyrubám, jateľinu vykosím; preca ťa dostat mosím.

Bartoš 1901 / 0502 | Už od Vídňa déšč ide (44%)
Už od Vídňa déšč ide, už k nám miłý nepříjde. Zarůstły mu chodníčky zelenýma trávníčky. Zarůstły mu byľinú, tú drobnú jateľinú.

Bartoš 1901 / 0503b | Šeł bych k vám a (25%)
[: Šeł bych k vám a nesmím, :] [: zarostły chodníčky :] ořeším.

Bartoš 1901 / 0014 | Ked som išiel cez ty hory (21%)
Ked som išiel cez ty hory a tým hájkom borovým, postreteł som švarné dziéuča, pod viénkom zeľeným. Dał som sa s ným zhováraty, až do rána byéłého, a ked boło byéłé ráno, išieł som od neho. Ešče som sa zpátky vrácił, už ho doma neboło, zakľopał som na okyénko, otvorit my nesceło. Dze si, myłá, dze si boła, ked ta doma neboło, prišiel som sa já odebrat, ščastyé ty vynšovat. Jaké ščastyé my vynšuješ, šak si ty cełý život môj, ked zanecháš svoju myłú, zanechá tebe Bôh. Ty fałešná fałešnyco, aj fałešné joči máš, ščera si sa zhovárała a neskaj ma nepoznáš. Už to jináč byt nemôže, rozłúčit sa mosíme, na tú našu vernú lásku zabývat mosíme. Ked sa jony rozłúčiľi, ručenku mu podała, a od veľikéj žiałosty palla a umreła. A ked boło mŕtvé ceło, na marách połožené, tak ju ony zprovádzaľi, až do matky zeme. A ked boło o pôl noci, k téj dvanástéj hodyne, prišła myłá ku myłému, stáła mu u postele. Neľakaj sa, ty môj myłý, vydýš svoju rodynu, prišła som ta já naščívyt, aj tvoju mladú ženu. Neľen tvoju mładú ženu, a i tebe samého, nebudeš mat v svete pokoj, až do dna súdného.

Bartoš 1901 / 0504 | Šel bych k vám (14%)
Šel bych k vám, nevím kam; narostł ně na chodníčku tulipán, tulipán, tulipán. Tulipán vykopám, a já tebe, moja miłá, nenechám, nenechám, nenechám. Ořeší vykosím a ja tebe, má panenko, vyprosím, vyprosím, vyprosím.

Bartoš 1901 / 0768 | V síni je doľinečka (14%)
V síni je doľinečka, v izbě rovinečka, nepúščaj si, má miłá, má hołuběnko sivá, nepúščaj synečka. Jak ho nemám pustit, ked ma pěkně prosí: Otevři mně, má miłá, má hołuběnko sivá, povíme si cosi. Už sme si pověděľi mezi zeľenýma, a že my sa zeberem v tyto nové vína. Nové vína idú, my sa nebereme, snáď už my sa, má miłá, má hołuběnko sivá, snáď sa rozejdeme.

Sušil 0878 | Šaratice na pěkné rovince (14%)
[: Šaratice na pěkné rovince, :] [: chodil jsem tam k jedné švarné dívce. :] Chodil jsem tam, ale už nebudo, zarůstla mně cesta vořešinó. Vezmu paláš, vořeší vysekám, a tebe tam, má milá, nenechám. Vezmu kosu, vořeší vykosím, a tebe si, má milá, vyprosím.

Bartoš 1901 / 0697 | Daj Kačenko daj oběd (5%)
Daj, Kačenko, daj oběd, sem słužebný pachołek. Co bych já ho dávała, neni sem žena tvoja. Kebych nebył chodívał, k vám gaľánů vodívał, był bych si já, Kačenko, včiľéj s tebú voľívał. Dovédéł sem jedného kamaráda věrného, ja ten mi tak urobił, Kačenku si namłúvił. Aľe budeš banovať, prestanem k vám chodívať, zarostú k vám chodníčky zeľenými trávníčky.

Černík 1908 / 008 | Chodzi rychtár (5%)
[: Chodzí rychtár po dzedzině, :] chlapcom rozkadzuje. [: Pójce chlapci travu kosic, :] sniežek poletuje. [: Já mám kosu nakovanú, :] já mám kosu ostrú. [: Ona kosí, lebo mosí :] zacelinku drobnú.

Sušil 0502 | Dolino dolino (5%)
Dolino, dolino, dolinečko malo, co sem se nachodzil za dzěvčotkem darmo. Sporachuj, dzěvečko, sporachuj to sobě, kela jo chodničků udzělal jsem k tobě. Dyby sem jo měla chodničky rachovać, musela by sem jo lokajička chovać. Ně tak lokajička, ale pisařička, aby mně spisoval falešne slovečka.

Erben 3/006 | Žni můj srpečku (5%)
Žni, můj srpečku zlatičký, nažni koníčkům travičky: koníčky bílé až na dvě míle šlapaly s milým chodníčky. Žni, můj srpečku, k posledou, však zej tra už mě odvezou: koníčky bílé až na dvě míle s veselou svatbou pojedou.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu