Bartoš 1901 / 1022 | Kukuľienka kdze si boła

{8'F4 8'F4 8''C5 8''C5 } / {8''C5 8''C5 8''D5 8''C5 } / {8'B4 8'B4 8'B4 8''C5 } / {8'B4 8'A4 8'G4 8'F4 } / {8'C4 8'E4 4'G4 } / {8'F4 8''C5 4'A4 } / {8'F4 8'F4 8''C5 8''C5 } / {8'A4 8'G4 4'F4 } /
Text: 
Kukuľienka, kdze si boła, keď tá veľká zima boła, hajajú, ku, ku, ku, sedzeła som na buku. Sedzeła som na téj łúce, kdze môj miłý krpce łáce, hajajú, ku, ku, ku, sedzeła som na buku. Sedzeła som na téj višni, kadze všeci ľudzia išľi, hajajú, ku, ku, ku, sedzeła som na buku.
52 words

Podobné písně

Bartoš 1901 / 1022 | Kukuľienka kdze si boła (100%)
Kukuľienka, kdze si boła, keď tá veľká zima boła, hajajú, ku, ku, ku, sedzeła som na buku. Sedzeła som na téj łúce, kdze môj miłý krpce łáce, hajajú, ku, ku, ku, sedzeła som na buku. Sedzeła som na téj višni, kadze všeci ľudzia išľi, hajajú, ku, ku, ku, sedzeła som na buku.

Bartoš 1901 / 0073 | Hrajte že mi hrajte (29%)
[: Hrajte že mi, hrajte, od konca do konca, :] a ty naša šenkérenko, poď s nama do tanca. [: Šenkérenko tłustá, tancuj s námi zhusta, :] bude tvoja komůrenka aj sýpečka pustá. [: Jura je na hůri, Jano je v komori :] a ty miľá šenkérenko, tancuj si po vůli. [: A ty svátý Fróľo, co sa teba týče ; :] zadžgaj *) že si věchťom ďúru, nech sa ti nesvíče.**) [: Ešče sú hen syry dva lebo aj štyry :] suknička je na klímenže ***) aj ta naša běndže. †) [: O pane hejtmane, kadže pojacháme? :] Už je všecko spakované za ráz pojacháme. [: Nechoďte horami, choďte ľipinami :] by hejtmanščí nepátraľi kadže sme jachaľi. [: Nejeďte horami, ľež jeďte dolami, :] a já sednem na łysého, pojedem za vámi. [: Šenkérenka známá, tancovala ráda ;:] už je její komůrenka aj sýpečka prázdná. [: Muzika dohráła, šenkérka zvołała ::] bodaj by vás čérti vzaľi že sem tancovala.

Černík 1908 / 009 | Skládala som pieseň (20%)
Skladala som pieseň celú tuto jeseň, takovú malučkú, o teba, Janíčku. Lúbím ťa, šohajko, len tak potajomně, aby něvedzeli šetci ludzia o mně. Lúbím ťa, šohajko, nědám na sebja znac, by ťa belo haňba, kebys mňa něscel vzac. Mój vienek zelený za čo som ja dala, že som ja za tebja muža nědostala?

Černík 1908 / 210 | Ludzia povedajú (19%)
[: Ludzia povedajú, že němám galánky, :] ona je malučká, varuje pohanky. [: Ludzia povedajů, že němám galána, :] a on je malučký, na voloch poháňá.

Bartoš 1901 / 0066 | Poďme chłapci poďme zbíjat (13%)
Poďme, chłapci, poďme zbíjat, ked nemáme za čo píjat, ej, už sa nám začíná [: bučina rozvíňat.:] Obúvajte, chłapci, krpce, kerý máte směłé srčc; ej, a já ho jeden mám, [: na zboj sa pobírám.:] Karabina, dvě pistoľe, s Bohem buďte, děti moje; ej, ženička, božkaj ňa, [: na jaseň čekaj ňa.:] Ked prídeme na poľanu, staneme si zrovna na ňu, ej, zvrtneme vałašky, [: každý svoju stranu.:] Ked židáčka postretneme, peníze mu sebereme; ej, co nám to prospěje, : ked ich propíjeme.:] Ked prídeme do sałaša, kerá ľepší ovca, naša, ej, hasa, chłapci, hasa, [: najíme sa masa.:]

Černík 1908 / 295 | Dajce krpce (12%)
Dajce, krpce, dajce ohňa, jak nědáce, budze vojna. Budze vojna, budze velká nědaleko Vyzimburka.

Černík 1908 / 028 | Hajaju (12%)
Hajaju, hajaju, pójdzem na Mijavu, vezněm si Mijavča, čiernooké dzievča. Ber mňa, šohaj, ber mňa, budzem žena verná, budzem ci verňajšja, než bola prvňajšja. Počkajce, čujece, budzece banovac, že sce mi něsceli dcievčátka darovac. Daruj že mi, daruj, má milá čarovná, aby moja chůdza něbola darobná.

Černík 1908 / 236 | Obúvajce chlapci (12%)
Obúvajce, chlapci, krpce, kerí máce smelé srdce, a já ho jeden mám, na jar sa pobierám. Pójdzeme tam do salaša, baran, ovca budze naša, chystaj, bača, kotel, najéme sa masa.

Smutný 27/6/013 | Hajajú hajajú pojdzem na Myjavu (12%)
Hajajú, hajajú, pojdzem na Myjavu

Černík 1908 / 273 | Hajaju (12%)
Hajaju, hajaju, koně mi zajmajú, šetky štyry vrané pre to dzievča švarné.

Smutný 09/040 | Hajaju mladý pán ej kde si (12%)
Hajaju, mladý pán, ej kde si poděl...

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Bartoš 1901 / 1022 | Kukuľienka kdze si boła", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 24 Úno 2024), URL: http://folksong.eu/song/8961