Sušil 0171a | Druhé slohy

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

{8'E 8'xG 8'B 8'B } / {8'B 8'xG 8''xC 8'B } / {8'E 8'xG 8'B 8'B } / {8'B 8'xG 8''xC 8'B } / 4'xG {8'B 8'B } / {8'B 8'xF }4'xG / 2'E / 4.'B {8''E } / 4.'B {8'A } / 2'xG / 4.'B {8''E } / 4.'B {8'A } / 2'xG / {8'E 8'xG 8'B 8'B } / {8'A 8'xG 8''xC 8'B } / {8'E 8'xG 8'B 8'B } / {8'A 8'xG 8''xC 8'B } / {8'E 6'xG 6'xG 8'xG 8'xG } / {8'xG 8'xG 8'B 8'xF } / 4'xG 4'E /
Incipit / Full Text: 
Druhé slohy: Mistře nad mistry učený a po školách vycvíčený, pověz mně, co jest jedno? A já dobře vím, já tobě povím: A jeden je Pán Bůh s námi, který panuje nad námi hříšnými. Mistře nad mistry učený a po školách vycvíčený, pověz mně to, co je dvě? A já dobře vím, já tobě povím: Dvě tabule Mojžišovy, a jeden je Pán Bůh s námi, který panuje nad námi hříšnými. Mistře nad mistry učený a po školách vycvíčený, pověz ty mně, co jsou tři? A já dobře vím, já tobě povím: Tři svatí patriarchové, dvě tabule Mojžišovy, a jeden je Pán Bůh s námi, který panuje nad námi hříšnými. Mistře nad mistry učený a t. d. Čtyry evangelistové. A pět jest ran Ježíšových. A šest jest stoudví kamenných, v Galileji postavených. Sedm darů Ducha svatého. Osmero blahoslavenství. Devět jest kůrů anjelských. Deset Božích přikázání. Jedenáct panen zmordovaných, u Kolína pochovaných. Dvanáct článků apoštolských, aneb: Dvanáct apoštolů svatých, po všem světě rozeslaných.