Bartoš 1901 / 0036b | Ešče zme byľi

Sbírka písní:
Bartoš 1901
  
Seznam písní ve sbírce:
  

{8''xC 8''xC 8''xD 8''E }4''xC / {8'B 8'B 8'B 8''xC 8. }6- / {8''xC 8''xC 8''xD 8''E }4''xC / {8'B 8'B 8'bB 8'B }4''xC / {8'A 8'A 8'xG 8'xF 8. }6- / {8'B 8'B 8'bB 8'B 8. }6- / {8'A 8'A 8'xG 8'xF }4'E / {8'xF 8'xF 8'xG 8'A 8. }6- /
Označení místa : 
Text: 
[: Ešče zme byľi nad Koryčany, :] [: vołało dívča na Vľčnov'any. :] [: Ti Vľčnov'ané v tenkých košúłkách, :] [: zabiľi synka na panských łúkách. :] [: Jak ho zabiľi, hrob mu uryľi, :] [: a na ten hrobek kříž postaviľi. :] [: Oj, krížu, krížu ukrižovaný, :] [: pod tebú ľeží zamordovaný. *) :] [: Oj krížu, krížu, ty si památka, :] [: pod tebú ľeží kostí hromádka. :] [: Oj, krížu, krížu, ty si památka, :] [: pod tebú ľeží synek nevinný. :]
Textové varianty / poznámky : 
*) Jiné čtení z Ubla: Šohajek švarný. Šohajek Švarný a láska stálá, jako voděnka mezi skałama.
61 words

Similar songs

Bartoš 1901 / 0036b | Ešče zme byľi (100%)
[: Ešče zme byľi nad Koryčany, :] [: vołało dívča na Vľčnov'any. :] [: Ti Vľčnov'ané v tenkých košúłkách, :] [: zabiľi synka na panských łúkách. :] [: Jak ho zabiľi, hrob mu uryľi, :] [: a na ten hrobek kříž postaviľi. :] [: Oj, krížu, krížu ukrižovaný, :] [: pod tebú ľeží zamordovaný. *) :] [: Oj krížu, krížu, ty si památka, :] [: pod tebú ľeží kostí hromádka. :] [: Oj, krížu, krížu, ty si památka, :] [: pod tebú ľeží synek nevinný. :]

Bartoš 1901 / 0036a | Ej Lanžhotčané (49%)
Ej Lanžhotčané v tenkých košełkách zajaľi vołky na panských łúkach a ja hoja! Vołky zajaľi, Janka zabiľi, a na to místo kříž postaviľi, a ja hoja!

Sušil 0625 | Sprovoď mia miuá (24%)
[: Sprovoď mia, miuá, :] [: přes tu dolinu. :] Učuješ o mně smutnú novinu. Na tej dolině účka zelená. Nechoď tam, Janko, zabijú ťa tam. Keď mia zabijú, bude památka; ostane ze mňa kostí hromádka. A z tech kosteček bude zámeček, budú povídat: byu to syneček.

Smutný 19/051 | Eště zme byli na Koryčany (16%)
Eště zme byli na Koryčany

Černík 1908 / 289 | Ej topol (13%)
Ej, topol, topol, zelený topol, jak mňa něvezněš, daj že mi pokoj, Jak mna něvezněš, budzeš banovac, prídú mna zajtrá večer namlúvac. Ej, prídú, prídú ci Hrozenčani, oni sú lepší, leš Vvškovčári. Výškovčári sú v čierných košielách, zabili Janka v zelených horách. Hdze ho zabili, tam pochovali, na jeho hrobe kríž urobili. Ej, křížu, krížu, jedlové drevo, leží pod tebú Jankovo celo. Ej, krížu, krížu ukřižovaný, leží pod tebú Janoško švarný,

Smutný 20/059 | Ej krížu krížu ukrižovaný kdo ťa (12%)
Ej krížu, krížu, ukrižovaný, kdo ťa

Erben 2/632 | Kudy kudy kudy kudy (10%)
Kudy, kudy, kudy, kudy do panské zahrady, kudy, kudy, kudy, kudy do panských vrat: vrata jsou zavřeny, stýblem zastrčeny: kudy, kudy, kudy holku pomilovat?

Sušil 1485 | Koničku bělavý (6%)
Koničku bělavý, vyvez mě z Moravy esli nevyvezeš, střelím ti do hlavy. Vyvezu, vyvezu na tureckú mezu, tam odtuď uvidíš tu brněnskú vežu. Ta brněnská veža velice vysoká, nemohla přeletět kačena divoká. Ne tak ta divoká, ta nedělá škody, přiletí k rybníčku, napije se vody. Přeletěla přes ňu jenom jednú v roce, vypila voděnku všecku na potoce. Voděnku vypila, kalíska nechala, po tobě, synečku, památka zůstala.

Sušil 2150 | Na svatého Řehoře (6%)
Na svatého Řehoře památka se činí, svátá církev všeobecná po všem světě nyní. Kdo své dítky miluje, vede jich k dobrému a posílá jich do školy, ať se učí tomu. Nejprvé Boha znáti, Stvořitele svého, víru svátou rozmnožovat dle rozkazu jeho. Pak-li žáků nemáte, na papír nám dejte, jedným grošem nebo dvouma málo schudobnete. Však vám Bůh nahradí, dá vám požehnání a po smrti věčnou radost v nebi přebývání.

Sušil 2149 | Na svatého Blažeje (6%)
Na svatého Blažeje památka se činí a to se všem oznamuje, který o tom neví. My pak, malí žáčkové, chodíme pospolu, abyste nám něco dali dnes k našemu stolu. Svatý Blažej zas to vám všecko vynahradí, dejte masa nebo hrachu nebo trochu soli. Jestli žáčka nemáte, na papír nám dejte, jedným grošem nebo dvúma málo schudobnete.

Bartoš 1901 / 0109 | Na Bánovských łúkách (5%)
Na Bánovských łúkách našéł sem tam dukát, kdo mně ho promění, miłéj doma néni. Půjdu do hospody tam cigáni hrajú, ti mně ho proměňá, ti peníze majú. Poď, synečku, domu, a zanech cigánů, nech cigáni hrajú, roboty nemajú.

Prohlížíte omezenou verzi databáze - pomozte nám databázi rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Naléhavě hledáme spolupracovníky, proto je pro nepřihlášené uživatele k dispozici vždy pouze 5 položek vyhledávání.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Každých 10 opravených textů (méně než hodina práce) prodlouží Váš plný přístup do databáze o jeden měsíc. Lze se domluvit i na dalších formách spolupráce, např. přispění zvukovými nahrávkami, či jen odkazy na hodnotné nahrávky lidových písní na YouTube, atd. - spolupráci se meze nekladou!

V případě zájmu o spolupráci napište prosím autoru databáze Janu Koláčkovi skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu