Galko 1/005 | Ja parobek z Kapušan

Text: 
Ja parobek z Kapušan nemam ženy, lem som sam. Hej, na co mi je, na co mlada žena, kedz ja mam so šebu dosc trapeňa? Žene treba to i to, šito, bardo, koryto. Hej, na co mi je ... Žene treba čižmičkv na jej biele nožičky. Hej, na co mi je ... Žene treba hustečka, fiertuch i sukenečka. Hej, na co mi je ... Žene treba pomada, kedz je da kdze parada. Hej, na co mi je ...
O. Halaša
Textové varianty / poznámky : 
Melódia: Sl. sp. D 186 - Sl. sp. D 1599 - [Sl. sp. 1) 976] - [Sl. sp. D 991].
74 words

Podobné písně

Galko 1/005 | Ja parobek z Kapušan (100%)
Ja parobek z Kapušan nemam ženy, lem som sam. Hej, na co mi je, na co mlada žena, kedz ja mam so šebu dosc trapeňa? Žene treba to i to, šito, bardo, koryto. Hej, na co mi je ... Žene treba čižmičkv na jej biele nožičky. Hej, na co mi je ... Žene treba hustečka, fiertuch i sukenečka. Hej, na co mi je ... Žene treba pomada, kedz je da kdze parada. Hej, na co mi je ...

Smutný 40/027 | Keď sa ja parobek po dědinú (33%)
Keď sa ja parobek, po dědinú sa túlám

Sušil 0178 | Moja mamuličko (23%)
Moja mamuličko, já bych vandrovala s tym švarným šohajkem do cuzeho kraja. Vandruj že, dceřičko, bys tam co skurala, by si se mi věcej dceričku nězvala. Jak přivandrovali ku černemu lesu: Vrać že se, Kačenko, ešče maš dosć času. Jak přivandrovali na ty bile pisky: Odpočiň, Kačenko, bo cě bolu nožky. Jak přivandrovali k Pasečnemu dvoru, sedla si Kačenka na bilem kameňu. Co voliš, Kačenko, přez ten Dunaj plynuť, a mižli, Kačenko, v mojich rukách zhynúť? A volim ja, volím přez ten Dunaj plynuť, mižli, ty zradco, v tvojich rukách zhynuť. Chycil un ju, chycil za oba vrkočky, a vřucil un ju v ten Dunaj hlubočky. Zostal ji fěrtošek viseti na kole, obracil se zradce, přecjal ho na dvoje. Plyň že ty, fěrtušku, za tu moju paňu, bo juž moje oči něchcu hleděć na ňu. Moje bile nožky sahajcě pisečku, moje bile ručky chytajcě se břežku. A jak přeplynula, sedla na kameni, rozpuścila vlasky po pravem rameni. Moje černe vlasky, coch se naplakala, svojeho milého přec sem nědostala.

Sušil 1756 | Udělali Bačaláci koryto (23%)
Udělali Bačaláci1) koryto, nevěděly staré baby, nač je to. Až jim jeden Bačaláček pověděl, že prý je to korytečko na prodej. Dycky praj se Bačaláci divili, proč by jejich ženy zubů tratily. Odepsala stará baba penzlíkem, že prý do nich tuze melú jazykem.

Černík 1908 / 147 | Moja milá (22%)
Moja milá veseloc, kedy ťa mi bude dosc? Ani tuto něbudzem, ani domů něpójdzem.

Smutný 45/019b | Udělali Veličané koryto mel starosvětská (22%)
Udělali Veličané koryto (mel. starosvětská)

Bartoš 1901 / 0869 | Husárovi dobre je (11%)
Husárovi dobre je, nic nerobí ľem pije, štyry groše na deň má, ešče z toho miłéj dá.

Bartoš 1901 / 0695 | Čérné oči čérné (11%)
Čérné oči, čérné, jako tá mrákava. Pověz ně, má miłá, co's včéra płakała? Já sem nepłakała, ľež płakały oči; že se nevyspały, pro šohajka v noci. Ked sa's nevyspała, teda sa ľem vyspi, aľe si, děvečko, věc na mňa nemysľi.

Bartoš 1901 / 0247 | Ej vdovec miłý vdovec (11%)
Ej, vdovec, miłý vdovec, ľem ně pravdu povedz; koľéj ty dětí máš - hojasa? Ked si ma namłúváš - duša má. Ej v jedněm kútě štvero a v druhém patero; to ich máš, děvečko - hojasa všeckých devatero - duša má.

Bartoš 1901 / 1348 | Švárná děvčina (11%)
Švárná děvčina dovez do młýna, máło ľebo moc, ľem dovez na noc. Pěkně zameľem, mírky nevezmem, ľem ťa, duša má, trikrát obéjmem.

Bartoš 1901 / 1350b | Janko mynárů (11%)
Janko mynárů na hůri ľeží, jeho młýneček na prázno běží. Švárná děvčina dovez do młýna, máło ľebo moc, ľem dovez na noc. Já bych dovézła měričku žita, dybys ně nevzał mírečku mýta. Já ti zemeľem, mírky nevezmem ľem ťa, děvečko, trikrát obejmem.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu