Sušil 0124 | Hlásný opovídaje hodiny večír takto zpívá

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4'E 4'E 4'E / 2'A 4''C / 2'B 4'A / 2'E 4- / 4'A 4'G 4'G / 2'G {8'G 8'F } / 2'E 4'D / 2'C 4- / 4'C 4'D 4'E / 4'E 4'D 4'E / 2'A 4'A / 2'E
Song group title: 
51. HLÁSNÝ
Incipit / Full Text: 
Hlásný opovídaje hodiny večír takto zpívá: Chval každý duch Hospodina i Ježíše jeho syna, odbila devátá hodina. Svatý, milý Floriáne, této dědiny patrone, chraň nás od věčného ohně. Opatrujte světlo, oheň, ať není žádnému škoden, odpočiňte s Pánem Bohem. Svatá Panenko Maria, matko naše milostivá, pros Ježíše, svého syna! By nám ráčil odpustiti, nás té noci ostříhati, od neštěstí ochrániti. Zrána: Chval každý duch Hospodina i Ježíše jeho syna, odbila již druhá hodina. Odbila druhá hodina, vstávej, vstávej, duše věrná, a poklekni na kolena! Vstávej, již bude svítati, máš Pána Boha chváliti, že tě ráčil ostříhati.