Bartoš 1901 / 1085 | Hasa hasa má králenko hasa

{8'G4 8'A4 4'bB 4'A4 } / {8'G4 8''D5 4''D5 4''C5 } / 4'bB 4'A4 4- / {8'G4 8'A4 4'bB 4'A4 } / {8'G4 8''D5 4''D5 4''C5 } / 4'bB 4'A4 4- / {8'bB 8''C5 4''D5 4''D5 } / {8''D5 8''C5 8'bB 8'A4 4'G4 } / 4'A4 2- / {8'G4 8'A4 4'bB 4'A4 } / {8''C5 8'bB 8'A4 8'G4 4'xF } / 4'G4
Text: 
Hasa, hasa, má králenko, hasa, nechodívé do hospode bosa; pošlapó ti tvý bílý nožičke, vobuj na ně svý zlatý střevičke. Co sem já to za královno dostál jako be jo vemalovál, vepsál; vona chodí červená jak růže, každé si jo zamilovat může.
Králky
42 words

Podobné písně

Bartoš 1901 / 1085 | Hasa hasa má králenko hasa (100%)
Hasa, hasa, má králenko, hasa, nechodívé do hospode bosa; pošlapó ti tvý bílý nožičke, vobuj na ně svý zlatý střevičke. Co sem já to za královno dostál jako be jo vemalovál, vepsál; vona chodí červená jak růže, každé si jo zamilovat může.

Sušil 2261 | Hajsa hajsa má králenko hajsa nechodívé (67%)
Hajsa, hajsa, má králenko, hajsa, nechodívé do hospody bosa, pošlapó ti tam tvý bílý nožičke, musiš ty vobut jirkový střevíčke.

Sušil 2262 | Hajsa hajsa má králenko hajsa (67%)
Hajsa, hajsa, má králenko, hajsa, nechodívé do hospody bosa, pošlapó ti tam tvý bílý nožičke, musíš ty vobut jirkový strevíčke.

Bartoš 1901 / 0051 | V Uherskéj krajině (16%)
U Tvrdonic na kopečku, zabiľi Juru Pivničku. Počkaj, Rajko, počkaj zrádný, ty si mojéj krvi žádný. Ja sem stříľáł, tys prodáváł, všecky’s viny na mňa skľádáł.

Sušil 2260 | Vyletěl sokol na zelený bor (16%)
Vyletěl sokol na zelený bor1) a sobě zaspíval, až se háj rozlíhal, královnu volal. Královno milá, král tebe volá, abys k němu vyšla, nebyla tak pyšná, sama jediná.2) Králka nevyšla, poslala posla. A ty, milé posle, spravuj mně to dobře jako já sama. Posel spravoval, sobě namlóval, tó krásnó děvečko v růži, ve věnečko sobě namlóval.3) A vy, vozičé, spravujte biče,4) koně zapřihejte, voze vytlačujte, pro paní jeďte. Pro paní jeli, lidi hleděli, co to za panenka, co to za hraběnka v kočáře sedí.5) Sedí u ní pán, ten syneček sám, chtěl oklamat děvečku v růžovém věnečku, oklamal se sám.

Bartoš 1901 / 0066 | Poďme chłapci poďme zbíjat (16%)
Poďme, chłapci, poďme zbíjat, ked nemáme za čo píjat, ej, už sa nám začíná [: bučina rozvíňat.:] Obúvajte, chłapci, krpce, kerý máte směłé srčc; ej, a já ho jeden mám, [: na zboj sa pobírám.:] Karabina, dvě pistoľe, s Bohem buďte, děti moje; ej, ženička, božkaj ňa, [: na jaseň čekaj ňa.:] Ked prídeme na poľanu, staneme si zrovna na ňu, ej, zvrtneme vałašky, [: každý svoju stranu.:] Ked židáčka postretneme, peníze mu sebereme; ej, co nám to prospěje, : ked ich propíjeme.:] Ked prídeme do sałaša, kerá ľepší ovca, naša, ej, hasa, chłapci, hasa, [: najíme sa masa.:]

Sušil 2265 | A co ten král za královnu (16%)
A co ten král za královnu dostal, jakoby ju vymaloval, vypsal. Do tanečka jako by plynula a do díla jak by neuměla, do kolečka jako laštovička a do díla jako pivná bečka. První krávu stoličkó zabila, druhé krávě nohu přerazila a té třetí ješče Pánbůh chránil, že se sám král před královnó bránil.

Bartoš 1901 / 0051 | V Uherskéj krajině (16%)
V Uherskéj krajině býł jeden bohatý, hodiľi ho do Dunaja pro štyry dukáty. Dunaj ho nepřijáł, na vrch ho vyhodíł: přišéł k němu Haša šífař, do šífa ho vložíł. Přišla k němu mati: Vitaj, synu zlatý! Že sme tvoje drahé rúcho omrznuté našľi.

Sušil 2318 | Smrtná neděla dnes nám nastala (15%)
Smrtná neděla dnes nám nastala [: a my sobě rozjímáme :] smrť Ježíše Pána. Jenž umřel pro nás, chtě vykoupit nás, s nebe dolů na zem stoupil, aby nás hříšné vykoupil. Maria, pros za nás. Svatá Marketo, dej nám nový léto na pšeničko, na žito, až nám bude žíti, rač nám otevříti. Troje brány odevřený a zlatéma podepřený. Až se smrti dotkli a jí hlavu setkli. Královničko, královno, mazaničko mazaná. Dejte nám, dejte nového koláče, ať se nám smrtka nerozplače. Máme smrtko maló, tuze rozmazanó; nechce s nama choditi, musíme ju nositi.

Sušil 1672 | Na onej hoře (6%)
Na onej hoře stoja verbiře. Buch na okenečko, stavaj, galanečko, daj koňům vody. Kerak ja mam vstať, koňom vody dať. Je tam zimna rosa a ja sem včil bosa, budu ozabať. Vem ty cukličky na sve nožičky;1) jak mi Bůh pomůže, ja ti kupim nove pěkne střevičky. Byť bys ich kupil, chodiť něbudu. Mamka zakazala, bych v nich něchodila, že by mne bila. Mamky se něbůj, sedaj na můj kůň, pojedem v cizi kraje, tam su inši obyčeje, malovany dvůr.

Erben 2/139 | Nechoď má milá do lesa (6%)
Nechoď, má milá, do lesa, padá studená rosa; střevíčky máš starý, cely roztrhany, musela bys jít bosa. Nechoď, má milá, do lesa, je tam veliká rosa: máš střevíčky maly, což by rozmokvaly, přišla bys domu bosa.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Bartoš 1901 / 1085 | Hasa hasa má králenko hasa", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 19 Čer 2024), URL: http://folksong.eu/song/7917