Bartoš 1901 / 0720 | Již se ty horečky zelenají

{8'F 8'F 8''F 8''C 8''C 8'A } / {8'bB 8'bB 8'G }4'A 8- / {8'F 8'F 8''F 8''C 8''C 8'A } / {8'bB 8'bB 8'G }4'A 8- / {8'bB 8'G 8'G 8'F 8'A 8''C } / {8'bB 8'G 8'G 8'F 8'A 8''C } / {6''D 6'bB 8'G 6'F
Text: 
[: Již se ty horečky zelenají, :] [: již mně mou galánku :] namlouvají. [:Kdo si ji namlouvá, nech si ji má, :] [: ať se s ní přede mnou:] neobjímá. [: Kdyby přede mnou se objímali, :] [: těžké by mne srdce :] udělali. 2. [: Počkej, ty dostaneš darebáka, :] [: tuláka, pijáka, :] karbaníka. [: Co tobě otec tvůj neb máti dá, :] [: on ti to propije :] v kartách prohrá. [: Děti tobě doma budou plakat, :] [: dej, maměnko, chleba :] budou volat. [: Ty tam za ním půjdeš jako žena, :] on ti tam vybije, vypere, vykope jako šelma.
81 words

Podobné písně

Bartoš 1901 / 0720 | Již se ty horečky zelenají (100%)
[: Již se ty horečky zelenají, :] [: již mně mou galánku :] namlouvají. [:Kdo si ji namlouvá, nech si ji má, :] [: ať se s ní přede mnou:] neobjímá. [: Kdyby přede mnou se objímali, :] [: těžké by mne srdce :] udělali. 2. [: Počkej, ty dostaneš darebáka, :] [: tuláka, pijáka, :] karbaníka. [: Co tobě otec tvůj neb máti dá, :] [: on ti to propije :] v kartách prohrá. [: Děti tobě doma budou plakat, :] [: dej, maměnko, chleba :] budou volat. [: Ty tam za ním půjdeš jako žena, :] on ti tam vybije, vypere, vykope jako šelma.

Erben 5/299 | Těžko mě matička (31%)
Těžko mě matička vychovala, z ručky na ručku mě překládala. Ještě mě v kolíbce kolíbali, už jsou mi o vojně povídali. Ještě jsem nevyrost, mám bejt voják: když už mě svázali, co je dělat? Svázali, svázali. provazami, abych já nechodil za pannami. A já se rozvážu, pojdu přece, neb jest má panenka švarný děvče. Má zlatá panenka v komůrce spí, ach, kýž je mi možná promluvit s ní! Já půjdu, zaklepám na okýnko: Vstaň, pojď mně otevřít, má hubinko! Otevři, otevři, dokud čekám, dokud bílej kabát ještě nemám. „Což bych já ti ráda otevřela, kdyby mne hlavička nebolela.“ Jistě tě nebolí, jak se děláš, ale že v svém srdci jiného máš! Háječky se pěkně zelenají, jinší mou panenku namlouvají. Když ji namlouvají, ať ji mají: jen ať ji přede mnou nelíbají. Kdyby ji přede mnou objímali, těžké by mně srdce udělali. Zatoč se, slunéčko, nad ty lesy: už mě má panenka nic netěší. Ač mě těšívala, víc nebude: bude mě těšívat někde jinde!

Sušil 0781 | Proti faře mostek (20%)
[: Proti faře mostek, :] [: kolébá se; :] pod ním jatelinka zelená se. Jatelinka drobná nekosená; už je má panenka odvedená. Kdo mně ju odvedl, nech si ju má, nech ju jen přede mnú neobjímá.1) Dyby ju přede mnú objímali, těžké by mně srdce udělali. Před naše je mostek, prohýbá se; teče tam vodinka, nestaví se. Dyby se ta voda stavovala, také by panenka se vrátila; ale že ta voda nestaví se, ani má panenka nevrátí se.

Bartoš 1901 / 0119c | Zatočil se sokol nad oblaky (17%)
Zatočil se sokol nad oblaky, zatočil se nade všecky ptáky, aj, nade všecko stvoření. Ej, přiletěl k miléj pod okénko, a zaťukal: Spíš-li má Nanynko, aj spíš-li nebo neslyšíš ? A já nespím, já tě dobře slyším, ale že ti otevříti nesmím. Já nemám milého doma. Jak oni se spolem domlúvali, tak oni se po řeči poznali, ej, poznali, zaplakali. Vítej, milej, z dalekéj krajiny, a povídej mně dobré noviny, jak se ti ve světě vedlo. Aj, dobře, dobře má galanečko, ale že mám zraněné srdečko, aj, zraněné, porúbané. Běž, má milá, do téj apatyky, aj, nakup tam všelijaké léky, aj, všelijaké koření. Co je po tých všelijakých lékách, dyž mně umřeš na mých milých rukách, aj, na mých milých ručenkách. Běž, má milá, k ternu zvonařovi, ať zazvóní na všecky tři zvony, aj, na všecky tři zvonečky. Běž, má milá, k temu hrobařovi, ať vykope pěkné, nové hroby, aj, pěkné nové hrobečky. Běž, má milá, rychle ke knězovi, ať pochová mé tělíčko mladý, aj, mé tělíčko, mé mladý.

Galko 3/028 | Veža, veža malovaná (16%)
[: Veža, veža malovaná, :] [: ej, zlatom, striebrom vykladaná. :] [: Pod tú vežu cisár leží, :] [: ej, pri nom jeho vojsko stojí. :] [: Stávaj, cisár, stávaj hore, :] [: ej, počítaj si vojsko svoje! :] [: Ja mám vojsko počítané, :] [: ej, na tisíce rozpísané. :] [: Dve sestričky brata malí, :] [: ej, do vojny ho vystrájali. :] [: Idz, Janíčko, idz do vojny, :] [: ej, pomož pánu cisárovi! :] [: Všeci páni z vojny idú, :] [: ej, nášho brata ništ nevedú. :] [: A vy páni generáli, :] [: ej, dze ste nášho brata dali? :] [: Šak sme ho my neprepili, :] [: ej, a na kartách neprehrali. :] [: Tam on leží pod malinu, :] [: ej, má hlavenku dorúbanú. :] [: Idzi, milá, idzi k nemu, :] [: ej, a pováž mu jeho hlavu. :]

Erben 2/688 | Která je panenka bohatá (16%)
Která je panenka bohatá, ta každá milého má; a já jsem chudobnejch rodičů, mne si žádnej nevšímá. Já přece v hospodě tancuju od večera do rána: bohatá se na mě hněvá, že si chudá namlouvá.

Galko 3/092 | Na lužňanskom moste tráva roste (11%)
[: Na lužňanskom moste :] [: tráva roste. :] [: Tráva, ďatelina :] [: neskosená, :] už je moja milá, holubienka sivá, [: odvedená. :] [: Ktože ju odviedou, :] [: nechže ju má, :] [: nechže ju predo mnou :] [: neobjíma. :] [: Nechže ju objíma :] [: vo dne v noci, :] [: nech im bude pán boh :] [: na pomoci. :]

Sušil 0846 | Stojí hruška v poli (9%)
[: Stojí hruška v poli, :] [: vrch se jí zelená. :] Sedí pod ňó šohaj, milenku objímá. Když se objímali, obá dvá usnuli. Když se probudili, obá dvá plakali. Dostano já doma od svého tatíčka, že sem nanapásl vraného koníčka. Dostano ja take od svojé maměnke, že sem nenažala zelené trávěnke. Pověz ty mně, milá, kde na trávu chodíš. Já ti také povím, kde koníčka vodím. Já na trávu chodím k zelenému haju. Já koníčka vodím k samému Dunaju.

Erben 5/142 | Sedlák boží stvoření (7%)
Sedlák boží stvoření, šelma vod narození: před knězem kleká, před pánem heká, v hospodě se vopije, chalupníky vybije.

Galko 3/050a | Kukala kukučka okolo chotára (7%)
Kukala kukučka okolo chotára, keby mi dal pán boh frajera bojtára! Frajera bojtára a juhása muža, abych rozkvitala, jak v zahrade ruža. Ruža som ja, ruža, zakál nemám muža; ked budem mat muža, spadne ze mna ruža. Kvietek som ja, kvietek, dokál nemám dzietek; ked budem mat dzietky, spadnú ze mna kvietky.

Galko 3/050b | Bite ma, lajte ma (7%)
Bite ma, lajte*) ma, robte mi čo chcete, veru ja nepojdem, za koho vy chcete. Lež ja veru pojdem, za koho sama chcem, čo ma bude bíjat sedem razy cez den. A ked ma vybije sedem rázy cez den, čierne oči utrem, pekne nanho pozrem. Bije ma muž, bije, ani neprestáva, že mu do nového chleba nedostáva. Nebi ma, mužíčku, nine som ci vinná, jakýs’ ty hospodár, taká ja gazdzina. Gazdzina, gazdzina, jakás’ ty gazdzina, nine tvoja izba týden vymetená. Kdo mi hu vymete a smeci vynese, veru mu dám hrušek, čo ich neunese.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Bartoš 1901 / 0720 | Již se ty horečky zelenají", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 30 Kvě 2023), URL: http://folksong.eu/cs/song/7571