Bartoš 1901 / 0092 | Pásla milá pásla páva

{8'F4 8'A4 8''C5 8''C5 } / {8''C5 8''C5 8'bB 8'A4 } / {8'G4 8'A4 8'bB 8''C5 } / {8''D5 8''D5 8''C5 8'bB } / 4'A4 4'A4 / {8''C5 8''C5 8'bB 8'A4 } / 4''C5 0 6- / {8''D5 4.''D5 } / {8''C5 8''F5 8''D5 8''C5 } / 4'bB 4'A4 / 4'A4 4'A4 / {8''C5 8''C5 8'bB 8'A4 } / 4''C5 0 6- / {8''D5 4.''D5 } / {8''C5 8''F5 8''D5 8''C5 } / 4'bB 4'A4 /
Text: 
Pásla milá, pásla páva blízko zeleného hája; [: přišli dva mládenci spolo, zajali páva do dvoro. :] To máš, milá, tři dokáte, dva stříbrný, jeden zlaté; [: to máš, vem je milá k sobě, zétra večír přindo k tobě. :] Chceš-li te k nám, synko, chodit, mosíš hned z večera nejít, [: mosíš dobré pozor dávat, kramflíčkama neklepávat. :] Naša stará panímáma sama dveři zavírává, [: vona dobré pozor dává, kdo k nám v noce chodívává. :]
Bart. I. 23.
69 words

Podobné písně

Bartoš 1901 / 0092 | Pásla milá pásla páva (100%)
Pásla milá, pásla páva blízko zeleného hája; [: přišli dva mládenci spolo, zajali páva do dvoro. :] To máš, milá, tři dokáte, dva stříbrný, jeden zlaté; [: to máš, vem je milá k sobě, zétra večír přindo k tobě. :] Chceš-li te k nám, synko, chodit, mosíš hned z večera nejít, [: mosíš dobré pozor dávat, kramflíčkama neklepávat. :] Naša stará panímáma sama dveři zavírává, [: vona dobré pozor dává, kdo k nám v noce chodívává. :]

Bartoš 1901 / 0770 | Ach já nebohá panenka so (18%)
Ach já nebohá panenka so; měla sem synečka, [: jož mně ho vodvedli :] aj dva dragóni k leso. Škoda, škoda je ti, synečko, škoda je ti, synko; [: škoda našé láske :] rozmilé šuhajíčko!

Bartoš 1901 / 0637 | Dež sem já šil jednó jedenkrát (17%)
Dež sem já šil jednó jedenkrát, viděl sem tam miló, Nanynko rozmiló [: z hinším stát. :] Voni si spolo rozmlóvali, [: Jak be mě to na truc :] [: dělali. :]

Bartoš 1901 / 0211 | Aj měl sem já galánko (17%)
[: Aj, měl sem já galánko, :] [: v tem líšenským zámko aj! :] [: Aj, dostal sem s ňó rolí, :] [: v tem líšenským poli aj! :] [: Aj, nechal sem je zasit :] [: grécare, patáke aj! :] [: Aj, vone mně tam zešle :] [: torale dokáte aj! :]

Sušil 1575 | Jož slonýčko za horo (17%)
[: Jož slonýčko za horo, :] já bech ráda ke dvoro. Jož slonýčko za kostel, já bech ráda na postel. Stroj, šafářko, zázvorem, žence jož dó za dvorem.1)

Bartoš 1901 / 1244 | Aj v té Líšni pěkné zámek (9%)
Aj v té Líšni pěkné zámek, v něm přebévá má milá, vona sedí za pěkném stolečkem, bílé šátek vešívá. Dobře je ti, má Nanynko, bílé šátek vešívat, me mosíme, ubozí vojáci, zétra ráno v glídě stát. V glídě stojím jako skala, v glídě stojím jako zeď, haž přiletí kula rozpálená, verazí mé přeci hněď. Jož mě z glído verazila, do špitála mě vezó, pravá roka celá horažená, levá roka hoťatá. Podívé se, má Nánynko, jaká je to svarba má, pravá roka celá horažená, levá roka hoťatá.

Sušil 1884 | Kdo gořalku rad pijava (9%)
Kdo gořalku rad pijava, nerad domu chodívava, potřebuje ludi k tomu, co by ho dovedli domu. Dva ho drža za ramena, aby nepad na kolena, třeti mu pověda drahu, keru ma dať napřed nohu.1) A když přijde do staveni, dava slupu pozdraveni. Pozdvihuje k nebi oči, cely svět se pod nim toči.2)

Sušil 0586 | Čí je to děvčina (9%)
Čí je to děvčina s modréma očima? Přinesla do mléna tři vrtle ječmeňa. Prosila mynáře, by jí nebral méta, že mu dá huběnku dneska lebo zétra. Huběnku mu dala, méto jí předce vzal. Bodé tě, mynáři, Pán Bůh ščestí nedal. Pán Bůh ščestí nedal na tvojem statečku, že si ty ošidil chudobnó děvečku.

Sušil 1004 | Chudobo chudobo (9%)
Chudobo, chudobo, ty si mně moc vinna, šel by k nám syneček, nedá mu rodina. Nedá mu rodina, ta jeho matička, že su já chudobná pro něho děvečka. Dyž su já chudobná pro vašeho syna, můžete si zajet pro paní do Vídňa. Pro paní do Vídňa, hraběnku bohatú, ja, co chodívává po ptáňú v sobotu.

Sušil 1103 | Zelinečko má dybych tě znala (9%)
Zelinečko má, dybych tě znala, každému bych šohajkovi učarovala. A ne každému, jenom jednemu, vybrala bych z padesáti, ze sta jedneho. Ze sta jedneho švarného synka, ja, co k našém chodívává pod ty okýnka.

Sušil 0721 | Holubička lítá (9%)
Holubička lítá, povídá, že svítá, [: svítá svítaníčko na moje srdýčko, :] Dybych měla klíče od toho svítání, nedala bych svítat zétra do snídaní. Zétra do snídaní, zétra do poledne, aby se vyspalo potěšení moje.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Bartoš 1901 / 0092 | Pásla milá pásla páva", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 18 Čer 2024), URL: http://folksong.eu/cs/song/6898