Bartoš 1901 / 0473 |

{8'F 8'A }4.''C {8''F } / 4''D 4''C 4'bB / 4'A 4''C 4'bB / 4'A 2'G / {8'F 8'A }4.''C {8''F } / 4''D 4''C 4'bB / 4'A 4'A 4'E / 4'G 4'F 4- / {8'F 8'A }4.''C {8''F } / 4''D 4''C 4'bB / 4'A 4''C 4'bB / 4'A 2'G / {8'F 8'A }4.''C {8''F } / 4''D 4''C 4'bB / 4'A 4'A 4'E / 4'G 4'F 4- / 4'A 4''C 4'bB / 4'A 2'G / 4''C {8''C 8'A 8'bB 8'G } / 4'A 2'G / {8'F 8'A }4.''C {8''F } / 4''D 4''C 4'bB / 4'A 4'A 4'E / 4'G 4'F 4- / 4'A 4''C 4'bB / 4'A 2'G / 4''C {8''C 8'A 8'bB 8'G } / 4'A 2'G / {8'F 8'A }4.''C {8''F } / 4''D 4''C 4'bB / 4'A 4'A 4'E / 4'G 4'F
Text: 
1. Poď sem, synečku, cosi ti povím, já sa ťa zeptám, koľik je hodin. Jedna hodina s půłnoci biła, dyž mňa má miłá vyprovodiła. Vyprovodiła až do hájíčka, tam sme słyšeľi zpívať słavíčka. Zpívaj, słavíčku, zpívaj veseľe že my budeme svoji manžełé. 2. Ach hory horečky, ach hora, hora, zpoza horečky cosi mňa vołá, ach vołá, vołá, gaľánka moja poď sem, synečku, sama su doma.
63 words

Podobné písně

Bartoš 1901 / 0473 | (100%)
1. Poď sem, synečku, cosi ti povím, já sa ťa zeptám, koľik je hodin. Jedna hodina s půłnoci biła, dyž mňa má miłá vyprovodiła. Vyprovodiła až do hájíčka, tam sme słyšeľi zpívať słavíčka. Zpívaj, słavíčku, zpívaj veseľe že my budeme svoji manžełé. 2. Ach hory horečky, ach hora, hora, zpoza horečky cosi mňa vołá, ach vołá, vołá, gaľánka moja poď sem, synečku, sama su doma.

Bartoš 1901 / 0136 | Počkaj má miłá já na ťa (54%)
Počkaj, má miłá, já na ťa povím, žes nečítała, koľik je hodin. Jedna hodina s půłnoci biła, co ňa má miłá vyprovodiła. Vyprovodiła až do hájíčka, tam sme słyšeľi zpívat słavíčka. Słavíček zpívá, háj sa rozľíhá, že moja miłá néni poctivá. Néjsu poctivá, ale sem była, já sem pro tebe vínek pozbyła. Ty si, synečku, ty si tom vinen, tys ňa opójíł červeným vínem. Červeným vínem, sładkú gořałkú, já sem mohła byt povčiľ panenkú. Ty si, cérečko, ty si vinnější, tys ňa vołała do síně vaší. Ne tak do síně jak do světničky, tams ně dávała, miłá, hubičky.

Bartoš 1901 / 0144 | Jedna hodina (36%)
Jedna hodina, s půł noci była, [: dyž ňa, má miłá, :] vyprovodiła. Vyprovodiła, až do hájíčka, [: tam zme słyšeľi :] zpívat słavíčka. Słavíček zpívá, až sa rozľéhá, [: že moja miłá, :] néni poctivá. Néni poctivá, a já młádenec; [: že nedostane, :] zeľený věnec.

Bartoš 1901 / 0314 | Ej zpívaj słavíčku (18%)
Ej, zpívaj słavíčku, ej v tom zeľeném hájíčku, Hory sa čerňajú, doly zeľeňajú, Veľické děvčátka gaľánů nemajú.

Bartoš 1901 / 1114 | Smutne słavík zpíva (17%)
[: Smutne słavík zpíva v kľeci zatvorený,* :] [: ked si on zpomene :] že je zatvorený. [: Zazpívaj, słavíčku, rozveseľuj poľe, :] [: ja snad rozveseľíš :] to srdenko moje.

Smutný 27/4/002 | Zpoza vrch Polany slniečko vychodí (17%)
Zpoza vrch Polany, slniečko vychodí

Smutný 09/041 | Ej spoza humna zpoza pěn ej (17%)
Ej, spoza humna, zpoza pěn, ej háje přejdem

Bartoš 1901 / 0535 | Už sa uhodiła s půłnoci hodina (14%)
Už sa uhodiła s půłnoci hodina, ešče sa syneček po dědině túłá. Túłá sa on túłá, nemože trefiti; nechce mu miľenka dveří otevříti. Já bych ti synečku ráda otevřeła, dyby mně hłavěnka moja neboľeła. Hlavěnka mně boľí, maměnka mně nedá, že ona svéj céry ľadakomu nedá. Dyby mně maměnka ľadakomu dała, dycky by płakała, za mnú pohľédaja.

Bartoš 1901 / 0404b | Odbiła hodina po půłnoci druhá (14%)
Odbiła hodina po půłnoci druhá, [: ešče sa syneček po dědině túłá. :]

Erben 2/725 | Šup sem holka šup sem šup (8%)
Šup sem, holka, šup sem, šup tam, ještě se tě jednou zeptám, zeptám se tě při muzice, máš-li ke mně věrné srdce? Kolik jsi mně šátků dala, že jsi mně je vyčítala? dala jsi mně jenom jeden, a já ještě nestál o něj!

Bartoš 1901 / 0689 | (7%)
1. Ľetěł, ľetěł vták, ponad čérný mrak, nad mrakem sa točí, zvihá k nebi oči, miľenko! vołá. Miľenko miłá, tvůj miłý vołá, bys nebyła pyšná, a za ním vyšła, sama jediná. 2. Pod Kužełovým, teče vodička, napoj ně, má miłá, hołuběnko sivá, napoj koníčka. Ja nenapójím, já sa ho bójím, on by ňa pokopał, neco ně uděłał, kdo by ňa hójił. Včiľ sú dochtori, učení páni, oni ťa vyhójá, moje potěšéní za štvrť hodiny. Ľež* bych sa dała naším dochtoróm, rač ukopu jamu, na nekoľik sáhů a skočím dolů.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Bartoš 1901 / 0473 |", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 15 Dub 2024), URL: http://folksong.eu/cs/song/7316