Bartoš 1901 / 0423 |

{8''D 8''D 8''D 8''C 8''C 8'bB } / {8'A 8. }6-{8''D 8''D 8''D } / {8''C 8''C 8'bB 8'A 8. }6- / {8'bB 8'bB 8'bB 8'A 8'A 8'G } / {8''C }4''D {8''C 8''C 8'bB } / {8'A 8'A 8'bB 8'A 8. }6- /
Text: 
1. Co sem sa pod oknem nastáł, studenéj voděnky naptał, nesceła miľenka stati, studenéj voděnky dati. Ani k nám, šohajku, nechoď, ani si muziky nevoď, nebudem gaľánka tvoja, nedá ně mamička moja. 2. Nechce ňa děvečka žádná, že je má kapsička prázná, půjdem já od panny k vdově, naplním kapsenky obě. Do jednéj nasypem hrachu, do druhéj nasypem maku, do tretí nasypem zelí, aby ňa děvčátka chtěły.
Erb. 314, Suš. 291, Bart. I. 20
65 words

Podobné písně

Bartoš 1901 / 0423 | (100%)
1. Co sem sa pod oknem nastáł, studenéj voděnky naptał, nesceła miľenka stati, studenéj voděnky dati. Ani k nám, šohajku, nechoď, ani si muziky nevoď, nebudem gaľánka tvoja, nedá ně mamička moja. 2. Nechce ňa děvečka žádná, že je má kapsička prázná, půjdem já od panny k vdově, naplním kapsenky obě. Do jednéj nasypem hrachu, do druhéj nasypem maku, do tretí nasypem zelí, aby ňa děvčátka chtěły.

Erben 2/791 | Nechce mne panenka žádná (33%)
Nechce mne panenka žádná, že je má kapsička prázdná. Půjdu od panenky k vdově, Naplním kapsičky obě. Do jedné nasypu hrachu, nadělám panenkám strachu. Do druhé si nacpu zelí, aby mne panenky chtěly.

Bartoš 1901 / 1295 | Nechce ňa panenka žádná (30%)
Nechce ňa panenka žádná, že je má kapcička prázná: půjdem já od panny k vdově, napľním kapcičky obě. Do jednéj nasypu hrachu, do druhéj nasypu maku, do třetí nasypu zeľí, aby ňa panenky chceły.

Sušil 1930 | Nechce mě panenka žádná (30%)
Nechce mě panenka [: žádná, :] že je má kapéska prázná. Já půjdu od vdovy k vdově, naplním kapésky sobě. Do jednej nasypu hrachu,1) do druhej nasypu máku.2) Do třetí nakladu zelí, aby mne panenky chtěly.

Bartoš 1901 / 0422 | Co sem sa nastáł (24%)
Co sem sa nastáł, u miłéj dveří, [: navołáł sem sa: Miłá, otevři. :] A miłá čuła, neotevřeła, [: dvorním okénkem na mňa hľeděła. :] Ej łásko, łásko, proč si tak tenká, [: dyž na mňa miłá hľedí z okénka. :]

Bartoš 1901 / 0876 | Dołů dołů môj veneček zeľený (16%)
Dołů, dołů, môj veneček zeľený, nebudeš ty na méj hłave nosený. Bar bych sceła, bar nesceła, nemôžem, słožiła som svôj panenský pred knezem. Ešče sa vás, má mamyčko, pýtat mám, s vamy-i já, má mamyčko, bývat mám? Ne, dceruško, moja myłá, ne se mnú, koho si si vyvoľiła, ten s tebú. A já som si vyvoľiła z růže kvet, radšéj ho mám, má mamenko, ľež ten svet. Upečte my, má mamenko, ten kołáč, už já idu, má mamyčko, preč od vás. Upečte my, má mamyčko, veľiký, už já idem, má mamenko, na veky.

Bartoš 1901 / 0580 | Dyž's ty ňa nesceła (16%)
Dyž's ty ňa nesceła, měłas ně povědět, že tvé čérné jočka nescú na mňa hľedět. Co je ňa po tobě, po téj tvojí hubě, dyž ně ukazuješ hałúzku na dubě. Co je ňa po tobě po tvéj pěknéj krási, dyž sú ostrihané moje čérné vłasy.

Erben 4/024 | Piju-li piju já (16%)
Piju-li, piju já, zaplatí kapsa má, kapsa má, kapsa, kapsička, peníze dává matička.

Sušil 0713 | Nechoď k nám synečku nechoď (13%)
Nechoď k nám, synečku, nechoď, ani k nám muziky nevoď, nebudu galanka tvoja, nedá mně maměnka moja. A ty mě, dcérečko, neznáš, a já jsu z Vizovic bednář, a já ti udělám denko přikrývat tvoje srdénko.

Bartoš 1901 / 0712 | Nechoď k nám synečku nechoď (12%)
Nechoď k nám, synečku nechoď, ani k nám muzigy nevoď, nebudu gaľánka tvoja, nedá mi maměnka moja.

Sušil 0704 | Nebyla sem s milým (12%)
Nebyla sem s milým jak v nedělu večer, před našima na kopečku, tam sa se mnú zešel, Jak sa se mnú zešel, ručenky podával: Dobrú noc ti, moja milá, dobrú noc ti dávám. Dobrú noc ti dávám, ale ne na věčnost, aby tebe pominula ta tvoja falešnosť. Falešný šohaju, falešný k nám nechoď, ešče sobě falešnějších kamarádů nevoď.1) Kamarádů nevoď, prosím ťa velice, odvalíš mně těžký kameň od mojeho srdce.

Pomozte nám databázi lidových písní rozšířit!

Vážení návštěvníci stránek FolkSong.eu,

Neustále se snažíme rozšiřovat databázi o další písně a velmi vítáme zájem o spolupráci. Našim spolupracovníkům též nabízíme rozšířený přístup do databáze.

Plný přístup k vyhledávání a k doprovodným obrazovým materiálům lze získat mj. tím, že se stanete spolupracovníky projektu a pomůžete při editaci textů z počítačově přečtené tištěné edice. Možné jsou i další formy spolupráce, např. editace melodií či přispění zvukovými nahrávkami, atd.

V případě zájmu o spolupráci mi napište skrze kontaktní formulář a obdržíte bližší instrukce k přispění do databáze a snadnému získání přístupu k úplným výsledkům vyhledávání a k obrazovým materiálům (faksimile vybraných sbírek).

Vítáni jsou též akademičtí či soukromí badatelé, kteří mohou z databáze čerpat informace a specializované analýzy melodií i textů pro své publikace - napište mi se žádostí o rozšířený přístup.

Pro bližší informace o spolupráci klikněte zde.
Těším se na spolupráci!

Jan Koláček, autor projektu

Jak citovat

"Bartoš 1901 / 0423 |", FolkSong.eu - Online katalog lidových písní, ed. Jan Koláček (datum přístupu: 21 Zář 2023), URL: http://folksong.eu/song/7269